Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Laajavastuisen hoitotyön asiantuntijat otettava mukaan sotepalveluiden kehittämiseen

Julkistimme kahden vuoden välein tehtävän sairaanhoitajien työolobarometrin tulokset kesäkuussa 2023. Työolot ovat selvityksen mukaan kehittyneet positiiviseen suuntaan. Kysyimme jäseniltämme, minkälaisia ajatuksia tulokset heissä herättävät, mihin he keskittyisivät alan vetovoiman ja työolojen edelleen parantamisessa ja mihin huomio tulisi suunnata tulevaisuudessa. Tässä tulee HUS tietohallinnon kehittämispäällikkö Jaana Kotilan blogi aiheesta. 

Suomen Sairaanhoitajien työolobarometrin tulokset tarjoavat sote-alalle keskeistä informaatiota sekä vetovoimaisuuden edistämiseen että sairaanhoitajien työhyvinvoinnin tukemiseen.

Sairaanhoitajien uralla etenemisen mahdollisuuksiin, palkkaukseen ja täydennyskoulutukseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Näitä tavoitteita voidaan tukea sairaanhoitajien laajennetuilla työnkuvilla ja jatkokouluttautuneiden sairaanhoitajien ammattitaidon hyödyntämisellä organisaatiossa.

Työolobarometrin asiantuntijuuden kehittäminen -osiolla kartoitettiin erityisesti työyksikön keinoja ja tapoja tukea työntekijöiden asiantuntijuuden kehittämistä. Sairaanhoitajan laajavastuisia asiantuntijatehtäviä on kehitetty kansainvälisellä tasolla jo pitkään. Esimerkiksi asiantuntijasairaanhoitajan ja kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtävät ovat monissa maissa olleet menestyksekkäästi ja tuloksellisesti käytössä jo vuosia.  

Nämä tehtävänimikkeet tunnistetaan Suomessakin. Yliopistosairaaloissa on kehitetty 2000-luvun alusta alkaen erityisesti kliinisen asiantuntijan työnkuvia. Nyt soten hyvinvointialueilla on myös aloitettu näiden työnkuvien käyttöönotto. Näiden tehtävänkuvien avulla voidaan erityisesti vaikuttaa perusterveydenhuollon työnkuvien vetovoimaisuuden nostamiseen ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen.

Suomessa ollaan vasta alkutekijöissä laajavastuisen hoitotyön tehtävänkuvien kehittämisessä, ja siksi näiden tehtävien koulutusta ja työnkuvia tuleekin linjata kansallisesti yhtenäisesti. On ensiarvoisen tärkeää, että koulutusjärjestelmä ja työelämä tekevät kiinteää yhteistyötä asian edistämiseksi. Erittäin keskeistä on osallistaa laajavastuiset hoitotyön asiantuntijat myös sote-palveluiden kehittämiseen.

Suomen Sairaanhoitajat on antanut ensimmäisen raporttinsa asiasta jo 2016. Ensimmäistä kertaa 2023 raportissa nostettiin kliinisen asiantuntijan työroolin rinnalle myös hoitotyön tiedonhallinnan asiantuntijan roolin käyttöönotto. Näissä rooleissa ylempi korkeakoulututkinto nostaa myös asiantuntijoiden ansiotasoa.

Sairaanhoitajien uramalleilla on laajemminkin keskeinen rooli soten pitovoiman kehittämisessä. Terveydenhuollon laajeneva digitalisaatio voi olla myös mahdollisuus erilaisien työnkuvien kehittämiselle. Etätyö sekä digi- ja chat-hoitajien toimenkuvien käyttöönotto on jo nyt muuttanut sairaanhoitajien ammatillisuuden hyödyntämistä. Parhaassa tapauksessa näillä uusilla työnkuvilla ja uramalleilla voidaan vaikuttaa sekä palkkauksen kehittämiseen että sairaanhoitajien työhyvinvoinnin edistämiseen ja organisaatioiden pito- ja vetovoimaan.

Jo nyt on todettu, että näihin uusiin rooleihin työntekijöitä haettaessa hakijoista ei ole pulaa.  Suomen Sairaanhoitajien suositusten mukaan hyvinvointialueilla on hyödynnettävä ja lisättävä systemaattisesti erilaisten tehtäväkuvien käyttöönottoa ja uramallien hyödyntämistä.

Lue lisää:

Työolobarometri-2023-1.pdf (sairaanhoitajat.fi)

APN-raportti 2023 (sairaanhoitajat.fi)