Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Maailman paras ammatti

Sairaanhoitajat ovat olleet viime aikoina esillä julkisessa keskustelussa lähes päivittäin. Valitettavasti sairaanhoitajan työn positiiviset puolet ovat jääneet alan epäkohtien ja ongelmien jalkoihin. Sairaanhoitajaliiton tehtävä on toki puuttua epäkohtiin ja ongelmiin, mutta liittoa tarvitaan myös sairaanhoitajien ammatillisuuden ja työn yhteiskunnallisen merkityksen ja arvostuksen esiin nostamisessa. Yksi keino tähän on antaa sairaanhoitajille mahdollisuus kertoa omasta työstään.

Pyysimme kymmentä eri erikoisaloilla työskentelevää sairaanhoitajaa kertomaan, miten he ovat päätyneet nykyiseen työhönsä ja millaista työtä he tekevät. Ideana on tuoda esille, millaisiin töihin sairaanhoitajan koulutuksella voi päätyä, millaista sairaanhoitajan työ on, ja ennen kaikkea: mitä sairaanhoitajat työstään ajattelevat. Moni sairaanhoitaja pitää ammattiaan maailman parhaimpana ja antoisimpana. Tarinat löytyvät tulevasta esitteestämme nimeltään Sairaanhoitajuus avaa lukemattomia mahdollisuuksia.

On tärkeää, että erityisesti alaa harkitsevat ja alaa opiskelevat kuulevat erilaisista urapoluistamme sekä mielenkiintoisista työnkuvistamme. Harva ammatti tarjoaa samanlaisen mahdollisuuksien kirjon kuin sairaanhoitajan. Omasta työstä kertominen lisää ammattimme tunnettuutta ja arvostusta. Tiederahoituksen suunnitellut leikkaukset saivat tutkijat kertomaan somessa omista tutkimusaiheistaan aihetunnisteella #minätutkin. Olkaamme sairaanhoitajina ylpeitä ammatistamme ja ammattitaidostamme, ja täytetään some kertomalla, mistä työssämme vastaamme tunnisteella #sairaanhoitajanavastaan.

Världens bästa yrke

Sjukskötarna har på sista tiden varit framme i den offentliga debatten nästan dagligen. Tyvärr har sjukskötararbetets positiva sidor blivit överkörda av branschens missförhållanden och problem. Sjuksköterskeförbundets har visst som uppgift att befatta sig med missförhållanden och problem, men förbundet behövs också för att lyfta fram sjukskötarnas professionalitet och arbetets samhälleliga betydelse och anseende. Ett medel för detta är att ge sjukskötare möjlighet att berätta om sitt eget arbete.

Vi bad av tio sjukskötare som arbetar på olika specialområden berätta hur de kommit till sitt nuvarande arbete och vilket arbete de utför. Idén är att ta fram vilka arbeten man kan komma till med sjukskötarutbildningen, hurdant sjukskötarens arbete är och framför allt: vad sjukskötarna tänker om sitt arbete. Mången sjukskötare anser sitt yrke vara världens bästa och mest berikande. Berättelserna finns i vår kommande broschyr vid namn Sjukskötarskapet öppnar talrika möjligheter.

Det är viktigt att i synnerhet de som funderar på och studerar i branschen hör om våra olika karriärstigar och intressanta arbetsbeskrivningar. Få yrken erbjuder samma spektrum av möjligheter som sjukskötarens. Att tala om sitt eget arbete ökar yrkets välkändhet och status. De planerade nedskärningarna av vetenskapsfinansieringen fick forskarna att på sociala media berätta om sina egna forskningsteman under hashtaggen #jagforskar. Låt oss som sjukskötare vara stolta över vårt yrke och vår yrkesskicklighet och fylla sociala media med att berätta om vad vi har ansvar för i vårt arbete under #somsjuksötareansvararjagför.

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 7/2021. Lue koko lehti.