Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Mikä on sairaanhoitajan tekemän työn hinta?

Kysymys nousi esille erään asiakastilanteen jälkeen, kun veloitettava summa tuli esille. Tuntui siltä, että veloitettava hinta verrattuna työn laatuun, panostukseen ja määrään eivät kohdanneet alkuunkaan. Mietin, miten sairaanhoitajien tekemä työ hinnoitellaan ja mistä asiakkaat oikein maksavat?

Sairaanhoitajan vastaanoton hinta on yleensä asiakkaalle huomattavan alhainen, toisinaan jopa alle 20 euroa. Nähdäänkö esimerkiksi tikkien poistot, injektiot tai haavahoidot pelkkinä toimenpiteinä? Helposti varmaan kyseenalaistetaan, kuinka vaativaa muutamaan ompeleen poisto voi oikeastaan olla? Kyllähän sitä tekisi kuka vain, kun saksilla leikkaisi ompeleet ja tämän jälkeen jatkaisi arkeaan.

Yksikään tuntemani sairaanhoitaja ei kuitenkaan olisi tyytyväinen työhönsä, jossa olisi vain poistanut ompeleet ja tämän jälkeen hyvästellyt asiakkaan. Puhumattakaan ammattieettisestä vastuusta ja velvoitteista.

Vastaanottoon, asiakas- ja potilaskohtaamiseen, kuuluu aina laajempi, mutta näkymättömämpi tiedollinen ja teoreettinen työ.  Siihen kuuluu asiakkaan haastattelu ja voinnin kartoitus, haava-alueen arviointi, mahdollisten oireiden selvitys ja konsultaatiotarpeen kartoitus, tieto aseptiikasta ja aseptiikan toteuttaminen ovat esimerkkejä kaikesta siitä, jota tapahtuu ennen varsinaista toimenpidettä. Vasta näiden vaiheiden jälkeen päästään toteuttamaan esimerkiksi ompeleiden poistoa, joka toimenpiteenä voi olla yksinkertainen, mutta vaikeusaste riippuu kuitenkin aina haavasta, sen sijainnista sekä lukuisista muista asioista. Toimenpiteen jälkeen sairaanhoitaja antaa asianmukaisen jatkohoito-ohjeistuksen ja lopulta kirjaa tapahtuman. Näin taataan hyvän hoidon kokonaisuus.

Mikä on asiakkaan saama arvo tästä sairaanhoitajan tekemästä hoidosta? Minkälainen kuilu on asiakkaalle annetun hoidon arvon ja hänen maksamansa hinnan välillä?

Mistä asiakkaat maksavat? Itse ajattelen, että maksu koostuu yksilöllisestä palvelusta ja kohtaamisesta, yksilöllisesti suunnatusta asiantuntijatiedosta ja toimenpiteestä sekä mahdollisten välineiden ja tarvikkeiden käytöstä.

Minkälaista hinnoittelua terveydenhuollossa ylipäätään käytetään? Arvoperustaista hinnoittelua miettiessäni päädyn väistämättä pohtimaan sairaanhoitajan asiantuntijatiedon arvostusta. Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja tietoperustan taso tietenkin vaihtelee jonkin verran esimerkiksi hänen työtaustastaan ja kokemuksestaan johtuen. Esimerkiksi perioperatiivista työtä tehneellä sairaanhoitajalla on varmasti paljon laajempi tietotaito kuin työntekijällä, jolla kokemusta ja tietoa on kertynyt toisenlaisesta työstä.

Tästä ajatukseni vievät kokonaan toiseen kysymykseen: kuinka tätä tietotaitoa hyödynnetään organisaatiossa ja työntekijän työtehtävissä puhumattakaan siitä, kuinka tällaiset seikat huomioidaan palkkakehityksessä?

Mikä on asiakkaan saama arvo ja mikä on hoidon arvo? Onko se 20 euroa vai 30 euroa vai jotakin aivan muuta? Vaikka kaikkea ei rahassa voi eikä tule mitata, on silti aiheellista ottaa esille sairaanhoitajan työn ja asiantuntijuuden hinnoittelu, joka kytkeytyy lisäksi koulutustasoon ja palkkaukseen. Minkä hinnan sinä olisit valmis maksamaan ja miksi?

Yhdysvalloissa erotetaan registered nurse ja nurse practitioner. Registered nurse (RN) on suorittanut sairaanhoitajan tutkinnon ja saavuttanut oikeuden toimia sairaanhoitajan ammattinimikkeellä. Nurse practitioner (NP) rakentuu RN:n päälle, jolloin asiantuntija on kouluttautunut edelleen maisteri- tai tohtoritasolla ja käynyt tarvittavat lisäkouluttautumiset tai -harjoittelut. Osavaltiosta riippuen NP:llä saattaa olla lupa tiettyjen akuuttitilojen hoitoon ja diagnosointiin, tarvittavien röntgen- ja laboratoriolähetteiden tekoon, tiettyjen lääkkeiden määräämiseen sekä paljon muuhun hänen toimiessaan potilaan pääasiallisena hoidon tarjoajana.

Suomessa hoitotyön asiantuntijat siirtyvät hyvin usein pois kliinisestä työstä, vaikka heitä juuri siinä tarvittaisiin. Sairaanhoitajan ammatissa on tällä hetkellä runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Täysimääräisen potentiaalin käyttö olisi omiaan helpottamaan Suomen terveydenhuollon tilannetta. Tällöin tulisi myös työn hinnoittelun perusteet ottaa käsittelyyn.

Joka tapauksessa meidän sairaanhoitajien on hyvä miettiä näitä asioita ja pitää näitä teemoja esillä.