Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Miten lasten oikeudet toteutuvat sairaalassa?

Ingeborg Eunmann, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitaja YAMK, Kliininen asiantuntija
Lasten oikeuksien toteutuminen sairaalassa: Hoitajien näkökulma (2021)
Linkki opinnäytetyöhön: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021111920677

Lasten oikeuksien toteutuminen sairaalassa takaa laadukkaan hoitotyön ja lapsen perustarpeiden toteutumisen. Suomen NOBAB ry on laatinut sairaaloille kymmenen standardia lasten oikeuksien toteutumista varten. Standardit perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimukseen ja vuonna 1988 esitettyihin sairaan lapsen tarpeisiin. Lisätietoja standardeista: https://nobab.fi/

Opinnäytetyössä tutkittiin hoitajien näkökulmia Suomen NOBAB ry:n standardien toteutumisesta käytännön hoitotyössä. Opinnäytetyö toteutettiin erään keskussairaalan lastenosastolla. Menetelmänä käytettiin haastattelua. Haastateltavien nimettömyyden turvaamiseksi hoitajien ammattinimikkeitä ei eritelty tarkemmin

Haastatellut hoitajat kokivat, että Suomen NOBAB ry:n laatimat lasten oikeudet sairaalassa toteutuvat hyvin lastenosastolla mutta eivät muualla sairaalassa. Kehitettävää on hoitajien mielestä hoitoympäristössä ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Tulokset osoittivat, että jokaisen standardin toteutuminen vaatii myös muiden standardien toteutumista. Esimerkiksi yksityisyyden kunnioittaminen tai vanhempien läsnäolo eivät onnistu ilman oikeaa hoitoympäristöä, eikä yhteispäätöstä voi syntyä ilman tiedottamista. Yhteispäätös tarkoittaa sitä, että lapsilla ja vanhemmilla tulee olla tiedon saatuaan oikeus osallistua hoitoa koskeviin päätöksiin.

Tutkimustuloksista käy myös ilmi, että hoitajilla on hyvin tietoa lasten oikeuksista ja perustarpeista sairaalassa. Tulokset voivat olla hyödynnettävissä lastensairaaloiden sekä lasten hoitoyksiköiden suunnittelussa ja toimintamallien kehittämisessä.

Tulevaisuudessa on tärkeää tutkia lasten ja nuorten kokemuksia ja näkökulmia heidän oikeuksiensa toteutumisesta sairaalassa. Jokainen standardi itsessään on hyvin moniulotteinen kokonaisuus, joka ansaitsee oman jatkotutkimuksen toteuttamisen.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Sairaanhoitajaliiton jäsenten opinnäytetöitä.