Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Nousevat Tähdet 2019

uutinen

Nousevat Tähdet-palkinto jaettiin tänä vuonna neljättä kertaa. Vuoden 2019 Nousevat Tähdet ovat: Miranda Austin, Gabriella Fabritius, Suvi Itkonen, Anni Järvinen, Anu Koivunen, Sofia Lohilahti, Hanna Ronikonmäki, Eveliina Valkola ja Teemu Vihma.

Tunnustuksen myöntää Sairaanhoitajaliiton hallitus. Tavoitteena on palkita ja siten tehdä näkyväksi vasta uransa alussa olevia sairaanhoitajia, joilla on myönteinen ja kehittävä asenne hoitotyöhön ja osaamisen edistämiseen.

Ehdotuksia tunnustuspalkinnon saajiksi saapui useita. Hoitotyön ja potilaiden kannalta on hienoa, että meillä on Suomessa upeita nuoria ja ammatistaan innostuneita sairaanhoitajia. Sairaanhoitajaliiton hallitus päätti uusista palkittavista lokakuun kokouksessaan.  Uudet Nousevat Tähdet saapuivat Sairaanhoitajaliiton toimistolle tänään 3.12.2019 ja he saivat virallisen tunnustuksen liiton puheenjohtajalta Nina Hahtelalta.  Lämpimät onnittelut palkituille ja kaikille ehdotetuille sekä ehdottajille!

Lisätietoja palkinnosta ja kriteereistä löytyy täältä.

Nousevat Tähdet 2019:

Miranda Austin on vuoden aikana kehittynyt sairaanhoitajana ja ammatillinen kasvu on ollut hieno. Miranda arvostaa potilaita ja hän hoitaa jokaista potilasta kauniisti ja ammattitaidolla. Mirandalla on upeat kollegiaaliset taidot, hän on avulias ja ystävällinen. Hän pohtii ura-askeleitaan kohti unelmaansa ja työyhteisössä hän antaa rakentavaa palautetta. Miranda kohtelee potilaita ihmisarvoa kunnioittavasti ja pitää heikompien puolta. 

Gabriella Fabritius osaa nähdä kokonaisuuksia ja hän on valmis tarjoamaan apuaan toisille, kun hän näkee, että toisella on työssään haasteita tai hänellä on muuten mahdollisuus avun antamiseen. Moniammatillinen yhteistyö on joustavaa ja sujuvaa niin sairaalan sisällä kuin yhteistyössä jatkohoitopaikkoihin. Gabriella uskaltaa ottaa vastuuta, mutta uskaltaa myös tarvittaessa kysyä apua. Hän on alusta asti aidosti halunnut oppia ja kehittää sairaanhoitajan identiteettiään täällä Ihotautien vuodeosastolla. Oman vastuualueen opettelun aikana hän on jo tuonut esille uusia, innovatiivisia ja realistisia ehdotuksia asian kehittämiseksi ja oppimiseksi. Gabriellan tultua osastolle osastonhoitaja sai paljon palautetta, että tästä nuoresta sairaanhoitajasta on pidettävä kiinni! ” Hän on Helmi” . Hän kohtaa potilaat ja kollegansa arvostavasti.

Suvi Itkonen on ollut alusta asti halukas kehittämään työtä. Hän haluaa kehittää ja luoda uusia toimivampia hoitomalleja, mutta on valmis myös testaamaan muiden luomia ehdotuksia ja antaa niistä rakentavaa palautetta. Suvilla on selkeä ajatus siitä, että kokeilemalla yhdessä voimme saavutaa hyviä tuloksia potilaiden hoidossa ja hoitotyön laadussa. Suvin ryhmätyötaidot ovat erityisen hyvät, joiden ansiosta hän saa vietyä kehittämisideoita osaksi arjen työtä. Esimerkillään hän saa myös muut ryhmän jäsenet toimimaan ja kokeilemaan uusia asioita. Suvilla on kovat tavoitteet oman osaamisen kehittämiseksi. Hän on paitsi ammatillisesti lahjakas ja nopea oppimaan, niin hänella on kyky luoda ympärilleen rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri työskennellä. Suvi pystyy näinkin lyhyen työkokemuksen jälkeen perehdyttämään seuraavaa työntekijää ja ohjaamaan opiskelijaa, mikä kertoo siitä, että asiat ovat hänelle itselleen selkiytyneet.

Anni Järvinen ottaa itsenäisesti vastuuta potilaan hoidosta, kykenee hallitsemaan kokonaisuuksia ja ”multitaskaaminen” onnistuu myös kiireen keskellä. Hän on innostunut työstään, kehittää omaa osaamistaan koulutuksissa sekä itseopiskellen, tuo oppimansa myös muun työyhteisön tietoon. Anni osaa ajatella kriittisesti ja analysoi tilanteita taitavasti. Kriittisen ajattelun kautta kykenee tuomaan työhön liittyvät ongelmat esiin ja antaa käyttökelpoisia kehittämisehdotuksia. Hän ei pelkää kertoa omaa mielipidettään ja osaa perustella omat mielipiteensä. Annille potilas on aina etusijalla ja kunnioittava kohtaaminen potilaiden kanssa. Hän on taitava myös mm. muistisairaiden ja käytösongelmaisten potilaiden kohtaamisessa. Hän on erityisen kiinnostunut sydän- ja verisuonisairauksista ja on opiskellut aiheesta oma-aloitteisesti sekä tuonut oppimansa myös kollegoille.

Anu Koivusen työssä näkyy vahvasti työn kehittäminen ja oman osaamisen kehittäminen. Anu toimi ensimmäisessä Apotti-käyttöjärjestelmän käyttöönotossa tukihenkilönä ja oli tehtävässä erinomainen. Hänen ideoimana on järjestelmään saatu työtä helpottavia muutoksia. Anu suhtautuu työhönsä kokonaisvaltaisen tavoitteellisesti. Hän on aloitteellinen työtä ja työyhteisöä koskevien kehityshankkeiden edistämisessä. Anun suhtautuminen potilaisiin on välitöntä, iloista ja aitoa. Mielenterveyden keskusliitto ry:n toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaalakan mukaan ihmisten kanssakäymisessä on tärkeää ”kuunteleminen, kohtaaminen ja kannustaminen”. Näissä Anu on esimerkki meille kaikille.

Sofia Lohilahti kehittää osaston toimintaa toimimalla lääkevastaavana ja muutenkin on aktiivisesti mukana kehittämishankkeissa. Hän on innostava ja iloinen työkaveri. Sofia ottaa epäkohdat puheeksi ja hänellä on myös ehdotus korjaamiseksi. Hän on aktiivinen potilaan puolesta puhuja sekä pohtii eettisiä asioita. Sofia on opiskellut farmaseutin tutkinnon jälkeen sairaanhoitajaksi.

Hanna Ronikonmäki on innovatiivinen ja löytää uusia keinoja kehittää vanhoja toimintamalleja, kuin myös luo uutta. Hannalla on aitoa kiinnostusta erilaisia hoitotyön malleja kohtaan ja halu ottaa selvää asioista pohjaten tutkittuun tietoon. Hän osallistuu aktiivisesti osaston kehittämistoimintaan ja on innokas itse kouluttautumaan ja kouluttamaan myös organisaation ulkopuolella. Hannalla on uskontotieteilijän tausta. Hän on aiempien jatko-opiskelujen aikana teologisessa tiedekunnassa perehtynyt filosofisiin ja eettisiin kysymyksiin ja sitä kautta hänelle heräsi kiinnostus kuolevan potilaan hoitoon. Hänestä näkyy ammattiylpeys sairaanhoitajan ammatista ja se säteilee koko työyhteisöön.

Eveliina Valkola on kiinostunut työstään ja varmasti on tulevaisuudessa työyhteisön tukipilari ja kehittäjä. Työpaikalla nähdään hänen lahjakkuus ja vahvuudet. Eveliina ei tule koskaan töihin niin, että hänestä huomasi ettei kiinnosta. Uskon, että aidosti kiinnostaa. Eveliina on positiivinen ja iloinen hoitaja, joka arvostaa työkavereita kuuntelemalla ohjeita ja tekemällä lisäkysymyksia. Hän haluaa tehdä työnsä oikean ja mahdollisimman hyvin. Eveliina on kunnioittava kaikkia työryhmiä kohtaan sek on aina ystävällinen kaikille. Eveliina on hoitanut kuolevia potilaita enakkoluulottomasti ja ottanut työn vastaan haasteena eikä ole pelännyt tätä haastetta. Kollegat ovat katsoneet ihaillen tämän nuoren hoitajan työskentelyä ja pyrkivät ottamaan mallia hänestä.

Teemu Vihmalla on vahva halu kehittää työyhteisöä ja hoitotyötä sekä opiskelijaohjausta ja perehdyttämistä työyhteisössä. Teemu on ammatillinen ja tutustuu alan kirjallisuuteen sekä julkaisuihin. Hänen toteuttama hoitotyö perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyönön ja hän osaa perustella hoidolliset päätöksensä ensihoidossa. Hänellä on halu syventää tietotaitoaan ensihoitajana. Teemu luki ensin sairaanhoitajaksi ja halusi syventää osaamistaan lisää, joten luki vielä lisäksi ensihoitaja AMK -tutkinnon. Teemu kohtaa potilaan aina yksilöllisesti ja tuo potilaille ilmi heidän oikeutensa ja velvollisuutensa sekä hoitovaihtoehdot. Teemu on neuvotteleva ja kuunteleva hoitaja ja toimii aina potilaan parhaaksi. Teemu osaa arvioida toimintaansa eettisyyden kannalta. Teemu toimii kunnioittavasti ja arvostavasti potilaita kohtaan, oli potilaiden vaiva millainen hyvänsä. Teemu on työyhteisön helmi, joka osaa kuunnella työkaveria ja potilasta ja saa kaikki aina hyvälle tuulelle. Teemuun voi luottaa niin työnanataja, kuin työkaveri sekä potilaskin. Hän on rautainen ammattilainen, joka jakaa osaamistaan sekä tietotaitoaan muille.