Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Nuorten mielenterveyteen tukea koulusta

Tuore väitöskirja osoitti, että kouluterveydenhoitajilla on valmiuksia tukea oppilaiden mielenterveyttä nykyistä enemmän. Siihen kuitenkin tarvitaan selkeitä menetelmiä ja lisää aikaa.

Terveystieteiden maisteri Pihla Markkanen, miten nuorten mielenterveysongelmat ilmenevät kouluissa?

– Tutkimuksessani opettajat raportoivat olevansa päivittäin tekemisissä oireilevien oppilaiden kanssa. Ongelmat voivat näkyä esimerkiksi keskittymisvaikeuksina, kaverisuhteissa tai vetäytyvänä taikka aggressiivisena käytöksenä. Opettajat toivoivat lisää tietoa mielenterveysongelmista ja siitä, miten he voisivat tukea oppilaita.

Miten kouluterveydenhoitajat pystyvät tukemaan oireilevia nuoria?

– Mielenterveyden arviointi ja tukeminen on keskeinen osa terveydenhoitajien arkea. Heillä on siihen hyvät edellytykset, koska terveydenhoitajalla voi käydä ilman ajanvarausta eikä käyntiä koeta leimaavana. Terveydenhoitajat kuitenkin raportoivat, että heiltä puuttuu sekä aikaa että konkreettisia menetelmiä mielenterveyden arvioimiseen ja tukemiseen. Näyttääkin siltä, että terveydenhoitajien osaamista ei hyödynnetä tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla.

Testasit kuuden viikon ajan, miten verkkopohjainen ohjelma sopii kahdeksasluokkalaisten mielenterveyden tukemiseen. Millaisia tuloksia sait?

– Rohkaisevia, sillä peräti 71 prosenttia oppilaista oli mukana kokeilussa loppuun asti, vaikka vaihtoehtona olisi ollut lähteä kotiin tai muihin hommiin. He olisivat myös suositelleet ohjelmaa kavereilleen. Suosituin osio käsitteli masennusta, eli siitä on selvästi tiedon tarvetta. Lisäksi ohjelman avulla pystyttiin tunnistamaan oireilevia nuoria ja ohjaamaan heidät avun piiriin. Jatkossa tulisi tutkia, millaisesta ohjelmasta on eniten hyötyä nuorten mielenterveyden tukemisessa kouluissa.

Terveystieteiden maisteri Pihla Markkasen hoitotieteen väitöskirja Supporting pupils’ mental ­­health in schools. Teaching staff’s and school ­nurses’ ­perceptions and the suitability of a web-based ­support system for pupils tarkastettiin 10. joulukuuta 2021 Turun yliopistossa.

Väitösnostot

Hyvät koulutusmahdollisuudet olivat yhteydessä parempaan potilasturvallisuuskulttuuriin oikeuspsykiatrisissa sairaaloissa.
Terveystieteiden maisteri Anssi Kuosmasen hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 26. marraskuuta 2021 Itä-Suomen yliopistossa.

Sopiva mikrobialtistuminen voi suojata atopialta ja astmalta myös aikuisiässä.
Filosofian maisteri Maria Valkosen ympäristöterveyden väitöskirja tarkastettiin 17. joulukuuta 2021 Itä-Suomen yliopistossa.

Syömishäiriöt ovat yleisiä, mutta vain kolmasosa niistä tunnistetaan terveydenhuollossa.
Lääketieteen lisensiaatti Yasmina Silénin lääketieteen väitöskirja tarkastettiin 18. joulukuuta 2021 Helsingin yliopistossa.

Teksti Suvi Leppiniemi

Kuva Leena Koskela

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 2/2022. Lue koko lehti.