Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon konsultaatiolle on selkeä tarve

Reetta Suomi, Turun ammattikorkeakoulu, Turku AMK, Sairaanhoitaja YAMK,  Kliininen asiantuntijuus, Palliatiivinen hoito.
Hoitajakonsultaatiomallin kehittäminen perusterveydenhuollon palliatiiviselle poliklinikalle (2021)
Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105067478

Kehittämisprojektina toteutetussa opinnäytetyössä (YAMK) kehitettiin hoitajakonsultaatiomalli perusterveydenhuollon palliatiiviselle poliklinikalle. Tutkimuksellinen osa tuotti tietoa hoitajakonsultaation tarpeesta perus- ja A-tasolla työskenteleviltä hoitajilta. Tulosten perusteella hoitajat kaipaavat konsultoivalta asiantuntijalta tukea palliatiivisen hoidon tarpeen arvioinnissa, toteutuksessa ja oirehoitoon liittyvissä haasteissa.

Tulosten ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta luotiin konsultaatiomalli, joka muodostuu kolmesta pääkohdasta: hoidon koordinointi, konsultaatiotuki ja kouluttaminen. Konsultaatiotukea tarjotaan hoidon tarpeen arvioimisessa ja tunnistamisessa sekä oirehoitoon liittyen, konsultaatiotyön eri muotoja käyttäen. Palliatiivisen potilaan hoidon koordinointi ja alueellisten koulutusten järjestäminen ovat myös osa konsultaatiomallia.  

Konsultaatiotyö edellyttää vaativaa erityistason osaamista. Opinnäytetyössä laadittu palliatiivisen hoidon konsultaatiomalli on esimerkki laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tehtävänkuvasta. Asiantuntijasairaanhoitajat, jotka ovat erikoistuneet palliatiiviseen hoitoon, ovat keskeisessä roolissa palliatiivisen hoidon toteutuksessa ja kehittämisessä. Suomessa palliatiivisen hoidon konsultaatiotoiminnasta on vielä vähän tietoa, mutta tämän kehittämisprojektin tutkimuksellisen osan tulosten perusteella palliatiivisen hoidon ja saattohoidon konsultaatiolle on selkeä tarve. 

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Sairaanhoitajaliiton jäsenten opinnäytetöitä.