Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Palliatiivisen hoidon osaamistarpeet tulevan kymmenen vuoden aikana

Anniina Tohmola, TtT, lehtori, projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu, anniina.tohmola@lapinamk.fi

Arja Suikkala, TtT, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu, arja.suikkala@diak.fi

Juho Lehto, LT, palliatiivisen lääketieteen professori, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto, juho.lehto@tuni.fi

Minna Hökkä, TtT, koulutusjohtaja, Kajaanin ammattikorkekoulu, minna.hokka@kamk.fi

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata, millaisia palliatiivisen hoidon osaamistarpeet ovat tulevan kymmenen vuoden aikana.

Aineisto ja menetelmät: Laadullinen aineisto kerättiin palliatiivisessa hoidossa työskenteleviltä terveydenhuollon ammattilaisilta ja potilasjärjestöjen edustajilta (n=222) eri puolilla Suomea järjestetyissä työpajoissa (n=21). Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Tulokset: Palliatiivisen hoidon osaamistarpeina tulevan kymmenen vuoden aikana nousivat esille palliatiivinen palveluketjuosaaminen, moninaistuvan palliatiivisen hoidon osaaminen, ihmislähtöisen palliatiivisen hoidon osaaminen sekä muuttuviin hoitokäytäntöihin liittyvä osaaminen.

Päätelmät: Palliatiivisen hoidon koulutusta tulee kehittää moniammatillisesti ja monitieteisesti eri palliatiivisen hoidon tasoilla työskentelevän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Jatkossa tarvitaan kokemusperäistä tutkimustietoa potilailta ja heidän läheisiltään palliatiivisen hoidon ja koulutuksen kehittämiseen.

Asiasanat: Osaaminen, osaamisen kehittäminen, osaamistarve, palliatiivinen hoito

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Palliatiivisen hoidon saatavuudessa on eroja Suomessa, erityisesti palliatiivisen hoidon erityistason palveluissa.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön palliatiivisen hoidon osaamista tulee vahvistaa jo peruskoulutuksessa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Tulokset määrittelevät palliatiivisen hoidon tulevaisuuden osaamistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja potilasjärjestöjen näkökulmista.

• Ihmislähtöisten palliatiivisen hoidon palveluiden tuottaminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin tiivistä yhteistyötä.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tulevaisuuden osaamistarpeet tulee huomioida palliatiivisen hoidon osaamisen ja hoidon laadun varmistamiseksi perus-, erikoistumis-, täydennys- ja jatkokoulutuksissa.

• Palliatiivisen hoidon koulutusta tulee tarjota moniammatillisesti kaikille, jotka työskentelevät palliatiivisen hoidon eri tasoilla.

• Erityistä huomiota tulee kiinnittää moniammatillisen, moninaistuvan ja ihmislähtöisen palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistamiseen.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.