Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Palliatiivisen potilaan kohtaamiseen tarvitaan koulutusta ja osaamista

Tanja Räty, Karelia-ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitaja (AMK)
Palliatiivisen potilaan kohtaaminen – Herätevideo sairaanhoitajaopiskelijoille (2022)
Linkki opinnäytetyöhön: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203304151

Tulevaisuudessa palliatiivisen hoidon tarve kasvaa, koska väestö ikääntyy ja pitkäaikaissairaudet lisääntyvät. Palliatiivinen hoito on kokonaisvaltaista hoitoa potilaille, joilla on parantumaton sairaus. Hoidon tavoitteena on tukea potilaan sekä hänen läheistensä elämänlaatua. Sairaanhoitaja voi kohdata palliatiivisia potilaita terveydenhuollon eri yksiköissä, joten palliatiivinen osaaminen kuuluu perustaitoihin. Palliatiivinen hoito edellyttää sairaanhoitajalta kliinisten taitojen lisäksi vuorovaikutustaitoja, taitoa olla läsnä ja kohdata potilas sekä hänen läheisensä kiireettömästi ja arvokkaasti.

Sairaanhoitajilla on tärkeä rooli palliatiivisen potilaan hoitopolulla, ja osaamiseen tulisi saada varmuutta jo opintojen aikana. Elämän loppuvaihe on ainutlaatuinen hetki potilaan ja hänen läheistensä elämässä, joten sairaanhoitajan kohtaaminen voi jäädä pysyvästi mieleen. Sairaanhoitajaopiskelijat voivat kokea surevan potilaan ja läheisten kohtaamisen haastavana, ja kuolevan potilaan hoitotyö voi herättää erilaisia tunteita. Tämän vuoksi palliatiivinen hoitotyö tulisi huomioida koulutuksen aikana riittävästi.

Opinnäytetyössä tuotettiin herätevideo, jossa sairaanhoitaja kohtaa potilasta ja hänen läheisiään palliatiivisen hoidon eri vaiheissa. Videon tavoitteena oli, että sairaanhoitajaopiskelijat saisivat varmuutta vuorovaikutustilanteisiin. Videon katsottuaan opiskelijat saivat pohtia, miten potilas tai hänen läheisensä heidän mielestään tilanteissa kohdattiin, ja kuinka hyvin tämä tuli kuulluksi. Palautteen mukaan opiskelijat pitivät videota hyödyllisenä, ja suurin osa opiskelijoista sai uusia näkökulmia potilaan kohtaamiseen.

Opinnäytetyötä voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalan opinnoissa, joissa käsitellään palliatiivista hoitotyötä sekä potilaan ja hänen läheistensä kohtaamista. Yksi jatkokehitysidea on eri kulttuurien parempi huomioiminen palliatiivisessa hoitotyössä, sillä ulkomaalaistaustaisen väestön määrä kasvaa.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Suomen Sairaanhoitajien jäsenten opinnäytetöitä.