Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Pelkkä kivunhoito ei riitä

Palliatiivinen hoitotyö edellyttää sairaanhoitajalta laajaa osaamista, toteaa tuore väitöskirja. Erityistasolla osaamisessa korostuu itsenäinen päätöksenteko.

Millaisia taitoja sairaanhoitaja tarvitsee palliatiivisessa hoitotyössä, väitöstutkija Minna Hökkä?

– Osaamisvaatimukset ovat laajat. Tutkimukseni kirjallisuuskatsauksessa korostuivat teemat yhteistyö, kommunikointi, kulttuurisensitiivisyys, kliiniset taidot, spirituaalisuus, johtaminen, laki ja eettisyys. Esimerkiksi kommunikaatiossa on tarpeen hahmottaa elämän rajallisuuden kokemus, vaikka kuoleman hetki ei olisi juuri nyt käsillä. Ammattilaisten työpajoissa nousi esiin myös esimerkiksi toivon ylläpitämisen ja uudelleen suuntaamisen osaaminen.

Miten sairaanhoitajan osaamisvaatimukset eroavat toisistaan palliatiivisen hoidon perus- ja erityistasolla?

– Osaamisen tulee olla laajaa molemmilla tasoilla, sillä sairaanhoitaja on usein avainasemassa hoidon toteutumisessa. Kivunhoito on hyvä esimerkki, vaikka se onkin vain yksi osa palliatiivista hoitoa. Kaikkien tulee kyetä arvioimaan kipua sekä hallita kivun hoidon lääkkeellisen ja lääkkeettömän hoidon perusasiat. Erityistasolla sairaanhoitajalta odotetaan osaamista hoitaa erilaisia oireita itsenäisesti, ja lisäksi hän toimii konsulttina sekä tukee kollegoita myös muissa kuin omassa yksikössään.

Millainen asenne opiskelijoilla on palliatiiviseen hoitoon?

– Tutkimuksessani lähes kaikki hoitotyön opiskelijat pitivät palliatiivisen hoidon opetusta työnsä kannalta hyvin hyödyllisenä. Moni koki, että palliatiivisen hoidon osaaminen tukee ammatillisuuden kasvua ja että sitä voi hyödyntää monissa muissakin yhteyksissä. Monen mielestä koulutuksessa ei kuitenkaan tuotu riittävästi esille esimerkiksi lääkkeettömiä kivun hoidon keinoja tai psykososiaalista tukea.

Terveystieteiden maisteri Minna Hökän hoitotieteen väitöskirja Sairaanhoitajan palliatiivisen hoidon osaaminen ja sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä palliatiivisen hoidon koulutuksesta tarkastettiin 21. kesäkuuta Oulun yliopistossa.

Väitösnostot

Lasten mielenterveyden edistäminen toteutuu kunnissa monelta osin puutteellisesti.
Terveystieteiden maisteri Outi Savolaisen hoito­tieteen väitöskirja tarkastettiin 17. kesäkuuta Itä-Suomen yliopistossa.

Itsetuhoisten nuorten ja heidän vanhempiensa on vaikea saada oikeanlaista apua.
Terveystieteiden maisteri Tiina Maria Miettisen ­hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 19. elokuuta Tampereen yliopistossa.

Virtuaalinen vierailu röntgenosastolla vähentää röntgentutkimukseen tulevien ahdistusta.
Terveystieteiden maisteri Karoliina Paalimäki-­Paakin hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 11. marraskuuta Oulun yliopistossa.

Teksti Suvi Leppiniemi

Kuva Sanna Krook

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 8/2022. Lue koko lehti.