Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Perehdytyksen merkitys korostuu kriisitilanteissa

Kamilla Rautio, Turun ammattikorkeakoulu, Master School, Master of Health Care, Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Sairaanhoitajien kokemuksia perehdytyksistä tehohoitotyöhön Covid-pandemian aikana (2021)
Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060915312

Covid-19-pandemia synnytti nopeassa ajassa tarpeen tehdä henkilökuntajärjestelyjä terveydenhuollossa. Tämän tutkimuksen kohteena oli Meilahden tornisairaalan teho-osastot, joissa perehdytettiin yhteensä 260 sairaanhoitajaa tehohoitotyöhön viiden viikon aikana.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perehdyttämisen toteutumista poikkeustilan aiheuttamissa työsiirroissa. Tavoitteena oli tarkastella tutkimuksen kohderyhmältä kerättyjä kokemuksia nopeasta perehdytyksestä ja löytää mahdolliset kehityskohteet, joita vastaavissa tilanteissa voisi jatkossa hyödyntää. Projektin tuotoksena saatiin pandemian ja vastaavien kriisitilanteiden varalle organisaatiota hyödyntävää kokemustietoa perehdyttämisestä.

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin kotimaiset ja vertailupohjaiset tutkimukset. Kehittämismenetelminä toimi kysely sekä työpajatyöskentely opetushoitajien kesken. Työpajatyöskentelyn ja muiden tutkimustulosten pohjalta luotiin pikaperehdytyksen minimikriteerit, joiden avulla perehdytyksestä vastaavilla tahoilla on mahdollisuus kehittää toimintaansa.

Tutkimustulokset osoittivat, että perehdytys kannattaa toteuttaa kohdennetusti ja että perehdytyksen kohderyhmät on syytä huomioida aiempaa tarkemmin. Perehdytyksen tulee olla työkokemusvuosiin kohdennettua. Sairaanhoitajan osaamiskartoitus tulisi tehdä ennen varsinaista perehdytystä, ja osaamisen edistymistä kannattaa seurata väliarvioinnin avulla.

Työsiirrot aiheuttivat henkistä kuormitusta kaikille siirretyille työkokemusvuosista riippumatta, mutta perehdytyksen onnistumiskokemuksissa oli selkeitä eroja suhteessa työkokemuksen määrään. Perehtyjän tulee saada antaa myös kriittistä palautetta oppimisympäristölle sekä perehdyttäjille. Perehdyttäjän tulee olla motivoitunut ja kokenut, ja hänellä tulee olla aikaa perehdyttää laadukkaasti.

Perehdytysmateriaalin laatuun on syytä panostaa jatkossa enemmän. Vähemmän työkokemusta omaaville sairaanhoitajille kannattaa tarjota moninaisempaa materiaalia, digitaalisia alustoja hyödyntäen, ja heidän perehdytyksensä tulisi myös olla laajempi ja pitkäkestoisempi.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Sairaanhoitajaliiton jäsenten opinnäytetöitä.