Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Pohjoismainen yhteistyö – hyödyllistä jakamista vuosisadan ajan

”Kilauta kaverille…!” näinkin voisi pohjoismaista yhteistyötämme kuvata. Meillä on kuuden pohjoismaisen sairaanhoitajajärjestön kesken läheiset välit ja matala kynnys konsultoida ja jakaa puolin ja toisin. Jakaminen pohjoismaisten kollegoiden välillä on erityisen arvokasta ja hyödyllistä, kun edustamme monin tavoin saman tyyppistä hyvinvointiyhteiskuntaa ja arvomaailmaa, vahvuuksineen ja pulmineen.

Pohjoismaisen järjestömme SSN:n[i] symboli on kuusi samaan suuntaan lentävää joutsenta: siinä tiivistyy niin perinteistä ja tuttua kuin yhdessä vahvasti ja ilmavasti eteenpäin ja uuteen tähtäävää.

Idea SSN:n perustamisesta on kylvetty maailmankongressisssa jo vuonna 1912 ja vuonna 1920 järjestö perustettiin.

Yhteisiä teemoja

SSN:n hallitus kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa yhteisesti tärkeiden asioiden äärelle. Viimeisen puolen vuoden aikana olemme kokoontuneet useamman kerran etäkokoukseen jakamaan aiheesta korona ja sairaanhoitajat. Tarpeen mukaan järjestämme pohjoismaisia seminaareja, joko kaikille avoimia tai erikseen määritellylle kohderyhmälle tarkoitettuja.

SSN:n alaverkostoissa työskentelevät jäsenjärjestöjen eri alojen asiantuntijat sisältökysymysten parissa, työ on päämäärätietoista ja hallitustyöskentelyä epämuodollisempaa. Viime vuosien aiheita ovat olleet muun muassa kliiniset urapolut, kliinisen harjoittelun ohjausosaaminen, ammattipätevyysdirektiivi, hoitotyön johtaminen ja tutkimus sekä sairaanhoitajien palkat Pohjoismaissa. Tärkeä osa toimintaa on myös opiskelijoiden oma foorumi NNSC[ii].

Vaikka jaamme paljon yhteistä, vuoropuhelu paljastaa myös eroja maidemme ja käytäntöjemme välillä, näissä voimme toisiltamme oppia. Esimerkiksi pohjoismaisessa sairaanhoitajien palkkavertailussa saatoimme huomata, että palkka on läpi uran matalin meillä Suomessa. Vertailimme Norjan ja Ruotsin edustajien kanssa erikoistumiskoulutusmallejamme, meistä poiketen näissä molemmissa maissa on erikoissairaanhoitajilla tunnustettu nimike ja asema sekä yhtenäiset opetussuunnitelmat kansallisesti määritellyillä, noin kymmenellä pysyvällä erikoisalalla.

Eri aiheista kokoamiamme tietoja voimme hyödyntää vaikuttamistyössä, niin kansallisesti kuin eri tasoilla kansainvälisesti.

Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa yhteistyösuhteita myös kansallisella tasolla: teemme sen puitteissa läheistä yhteistyötä Suomen ruotsinkielisen sairaanhoitajajärjestön, Sjuksköterskeföreningen i Finland RF (SFF), kanssa. Tiesitkö muuten, että se oli Suomen ensimmäinen sairaanhoitajajärjestö? Suomenkielisten sairaanhoitajien liitto erkani siitä vuonna 1925. Juuri SFF oli Suomesta mukana perustamassa yhteispohjoismaista järjestöä vuonna 1920. SSF on kaikkiaan vanhin pohjoismaisista järjestöistä, perustettu jo 1898.

Pohjoismaiset sairaanhoitajat ovat oman ryhmänään mukana globaalissa Nursing Now -kampanjassa. Nursing Now Nordic -tiimiläisiä poseeraa kampanjan toisen puheenjohtajan, Sheila Tloun, kanssa Singaporen maailmankongressissa kesällä 2019.

Globaalisti vahva toimija

Globaalisti pohjoismainen vahva yhteistyö näyttäytyy ainutlaatuisena. Usein ennen kansainvälisiä tai Euroopan tason kokouksia käymme keskeisistä asiasisällöistä keskustelua ja saatamme muodostaa yhteisen pohjoismaisen näkemyksen. Päättäviin elimiin kannustamme pohjoismaisia kollegoita ehdolle. 100-vuotisen historian aikana onkin monta upeaa pohjoismaista edustajaa ollut merkittävissä rooleissa kansainvälisissä järjestöissä.

Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton ICN:n maailmankongresseissa pohjoismaiset kollegat kokoontuvat ja näkyvät muutoinkin kuin kokoussalin osaavissa puheenvuoroissa. Näyttelyalueella meillä saattaa olla yhteispohjoismainen ständi vaihdellen eri teemalla, joskus pidämme yhteisvoimin esityksiä kongresseissa ja joka kerta järjestämme kaikille paikalla oleville Pohjoismaista tuleville sairaanhoitajille yhteisen illanvieton. Niitä on ollut niin Melbournen akvaariossa kuin allasjuhlassa Barcelonassa tai kattojen yllä Singaporen illan kuumuudessa. Epämuodolliset kohtaamiset ovat tärkeitä jakamisen ja yhteisideoinnin paikkoja!

Pohjoismaiden edustajat tunnetaan osaavina ja vahvoina yhteistyökumppaneina. Meillä on yhdessä ja erikseen erilaisia haasteita ja kehittämistarpeita, vaikkapa sairaanhoitajien työoloihin liittyen. Kuitenkin globaalisti olemme monin tavoin etuoikeutettuja. Solidaarisuustyö eri tavoin onkin myös tärkeä osa pohjoismaisten liittojen kansainvälistä toimintaa.


  • [i] SSN tulee tanskankielisistä sanoista Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden, eli Sairaanhoitajien yhteistyö Pohjoismaissa, englanniksi on käytössä myös NNF eli Nordic Nurses Federation, Pohjoismainen sairaanhoitajaliitto.
  • [ii] Opiskelijoiden foorumi NNSC tulee sanoista the Nordic Nursing Students Contactforum, Pohjoismaiden hoitotyön opiskelijoiden yhteysfoorumi.

Anna Suutarla

Asiantuntija | kansainväliset asiat ja osaamisen hallinta/kliiniset urapolut
sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!