Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Potilasturvallisuus on vaarassa sairaanhoitajien jatkuvan kuormituksen takia

uutinen

Sairaanhoitajat havaitsevat työssään puutteita potilasturvallisuudessa. Se kuormittaa henkilöstöä entisestään. Sairaanhoitajaliiton kyselyissä sairaanhoitajat ovat nostaneet esiin ne asiat, jotka on korjattava potilasturvallisuuden toteutumiseksi. Sairaanhoitajaliitto vaatii niihin puuttumista.

Sairaanhoitajaliiton kyselyissä on viimeisten vuosien aikana noussut kasvava huoli potilasturvallisuuden tilasta. Sairaanhoitajien mukaan toimintaa viedään riskirajoille aivan tietoisesti. Työnantajataho ei sairaanhoitajien mukaan kanna riittävästi vastuuta potilasturvallisuudesta eikä reagoi sairaanhoitajien esittämiin huolenaiheisiin.

-Olimme monin paikoin kriittisessä tilanteessa jo paljon ennen koronaa. Sairaanhoitajapula pahenee ja hoitohenkilökunta uupuu. Kun hoitajat lakkaavat joustamasta, potilasturvallisuus on vaarassa romahtaa. On välttämätöntä puuttua sairaanhoitajien osoittamiin epäkohtiin, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Sairaanhoitajaliiton kehittämispäällikkö Liisa Karhen mukaan sairaanhoitajat ovat ilmaisseet voimakkaan huolensa potilasturvallisuudesta jo laajassa, vuonna 2018 toteutetussa jäsenkyselyssä.

Sairaanhoitajaliitto poimi vastauksista eniten mainintoja saaneet potilasturvallisuutta vaarantavat asiat:

  • moniammatillisen yhteistyön puute ja turhat raja-aidat
  • toiminnan lyhytnäköinen suunnittelu tai suunnittelemattomuus
  • säästäminen potilasturvallisuuden kustannuksella
  • säästäminen osaamisen kustannuksella
  • säästäminen henkilöstön jaksamisen kustannuksella
  • toiminnan tehostaminen ”kaiken osaavien ja kaikkialle liikuteltavien yleissairaanhoitajien” avulla
  • toiminnan pyörittäminen riittämättömillä henkilöstöresursseilla
  • oikean henkilöstömitoituksen puuttuminen
  • työnhallinnan tunteen puuttuminen.

Karhen mukaan karu lista kertoo siitä, että sairaanhoitajat eivät pysty tarpeeksi vaikuttamaan epäkohtiin. He näkevät työolojen ja sen myötä potilasturvallisuuden rapautumisen, mutta heitä ei kuunnella riittävästi.

Vajaaresursointi ja ylityökielto lisäävät riskejä

Potilasturvallisuus on jäsenkyselyyn vastanneiden mielestä erityisen suuressa vaarassa, kun työntekijöiden vaihtuvuus on nopeaa ja kun töissä on samaan aikaan paljon uusia työntekijöitä. Tällaisissa tilanteissa hoitotyön syväosaaminen ja vastuun ottaminen jää puutteelliseksi ja perehdytys on riittämätöntä.

Organisaatioiden sijaiskiellot nähdään potilasturvallisuuden vaarantajina, ja sairaanhoitajat kritisoivat niitä voimakkaasti.

Vastaajat mainitsevat myös, että yhden työntekijän varassa on liian paljon ja häneltä vaaditaan liikaa: riittämättömyyden tunne uuvuttaa. Sijaiset korvataan omien työntekijöiden joustoilla, koska sijaiskiellot estävät ulkopuolisen palkkaamisen. Tämä johtaa sairaanhoitajien mukaan kierteeseen, jossa vakityöntekijät uupuvat.

Sairaanhoitajien erikoisalaosaamisesta on pidettävä kiinni

Kyselyssä nousi esiin toiminnan tehostaminen ja sairaanhoitajien liikuteltavuus potilasturvallisuuden vaarantajana. Siinä on vastaajien mielestä menty liiallisuuksiin.

Nykyisessä ajattelumallissa piilee vastaajien mielestä suuri vaara: sairaanhoitajien halutaan olevan yleisosaajia, joita voidaan liikutella kaikille erikoisaloille. Kyselyn vastaajien mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

Vastaajat näkevät, että tällä menolla sairaanhoitajien erikoisalaosaaminen kapeutuu ja lopulta katoaa kokonaan. Lopulta potilaat eivät enää saa tarvitsemaansa ohjausta.

-Ajatus monta erikoisalaa hallitsevasta yleisosaajasairaanhoitajasta on utopistinen. Kaikissa erikoissairaanhoidon yksiköissä sairaanhoitajilta vaaditaan vahvaa syväosaamista omasta erikoisalastaan, sanoo Hahtela.

Työnantajalla on vastuu potilasturvallisuudesta ja henkilöstön riittävyydestä

Sairaanhoitajat korostavat työnantajien vastuuta potilasturvallisuudessa ja roolia henkilöstöpulassa.

Vastauksissa korostetaan sitä, että syyt henkilöstövajeeseen ovat organisaatiolähtöisiä.

Vastaajien mukaan henkilöstöä ei palkata riittävästi eikä rekrytointiin panosteta tarpeeksi. Kyselyssä organisaation henkilöstövajeen nähdään olevan huonolla henkilöstöpolitiikalla itse aiheutettua.

-Sairaanhoitajat eivät epäkohtia osoittaessaan aja pelkästään omaa agendaansa, he vaativat potilaille laadukasta ja turvallista hoitoa. Näiden asioiden ajaminen ei voi jäädä sairaanhoitajan vastuulle. Sairaanhoitajille pitää antaa työrauha ja taata hyvät työolot. Vastuu potilasturvallisuudesta kuuluu yhteiskunnalle, lainsäätäjille ja organisaatioille, Nina Hahtela sanoo.

Sairaanhoitajaliiton jäsenkysely on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Lisätietoja antavat:  

Nina Hahtela                                                       Liisa Karhe

puheenjohtaja                                                   kehittämispäällikkö

010 321 3331                                                      010 321 3336

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!