Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Psykiatrinen potilas hyötyy verkkopalvelusta

Väitöstutkija Anna Laine selvitti, että skitsofreniaa sairastavat potilaat hyötyvät verkkopalvelun käytöstä.

Osa skitsofreniaryhmän potilaista käyttää hoidossaan mielellään verkkopohjaista palvelua, toteaa tuore väitöskirja. Potilaat sitoutuivat palvelun käyttöön ja hyötyivät siitä.

Terveystieteiden maisteri Anna Laine, miten skitsofreniaa sairastavat suhtautuivat väitöstutkimuksessasi verkkopalveluiden käyttöön?

– Osa kieltäytyi netin käytöstä kokonaan. Taustalla voivat olla esimerkiksi ennakkoluulot tai heikot tietotekniset valmiudet. Myös hoitohenkilökunnalla voi olla ennakkoasenteita siihen, miten hyvin verkkopalvelut sopivat tälle potilasryhmälle. Kuitenkin osalle skitsofreniaa sairastavista netin käyttö on luontaista, ja ne, jotka palvelua kokeilivat, sitoutuivat erittäin hyvin sen käyttöön. Tutkimukseen osallistuneiden tiedot skitsofreniasta paranivat ja heidän avuttomuuden tunteensa väheni.

Millaista verkkopalvelua potilaille tarjottiin?

– Kyse oli psykoedukaatiosta. Siinä ihmistä autetaan ymmärtämään paremmin sairauttaan, jotta hän pärjäisi sen kanssa paremmin. Palvelu sisälsi viisi tapaamista, joiden aiheet olivat sairaus, sen hoito ja kuntoutus, hyvinvointi, potilaan oikeudet ja arkipäivän asiat. Järjestyksen sai valita itse, ja palvelusta pystyi etsimään tietoa oman mielenkiinnon mukaan.

Mikä on tärkeää verkkopalveluiden kehittämisessä?

– Mielestäni ensisijaista on ottaa palveluiden suunnitteluun mukaan palvelun käyttäjät eli potilaat ja heidän läheisensä sekä hoitohenkilökunta. Tutkimuksessani hoitohenkilökunnalle järjestettiin oma verkkokoulutus psykoedukaatiosta ja tutkimuksessa käytetystä verkkopalvelusta. On hyvä muistaa, että verkkopalveluiden käytön kautta potilaiden on myös mahdollista kehittää tietoteknisiä taitoja, mikä saattaa avata heille elämässä muitakin mahdollisuuksia. Moni kuitenkin tarvitsee hoitajien tukea ja kannustusta.

Terveystieteiden maisteri Anna Laineen hoitotieteen väitöskirja Evaluation of web-based psychoeducation interventions related to schizophrenia spectrum disorders tarkastettiin 26. maaliskuuta Turun yliopistossa.

Väitösnostot

Rekrytoinnilla, yhteisöllisyydellä ja innovaatioilla voi vaikuttaa hoivayrityksen kannattavuuteen.
Kauppatieteiden maisteri Riikka Holopaisen laskentatoimen ja rahoituksen väitöskirja tarkastettiin 16. huhtikuuta Itä-Suomen yliopistossa.

Potilaat saavat liian vähän tietoa röntgentutkimusten säteilyannoksista ja -riskeistä.
Terveystieteiden maisteri Leila Ukkolan hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 16. huhtikuuta Oulun yliopistossa.

Sairaanhoitajien välinen yhteistyö lisää työtyytyväisyyttä.
Terveystieteiden maisteri Tuija Ylitörmäsen hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 21. toukokuuta Itä-Suomen yliopistossa.

Teksti Suvi Leppiniemi

Kuva Leena Koskela

Artikkeli on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 5/2021. Lue koko lehti.