Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Rakenteellisen ja psykologisen voimaantumisen kehittyminen hoitotyön johtajakoulutuksessa

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä. Terkamo-Moisio A, Ahonen M, Häggman-Laitila A. 2022. Rakenteellisen ja psykologisen voimaantumisen kehittyminen hoitotyön johtajakoulutuksessa. Tutkiva Hoitotyö 20(2), 20–27.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoitus oli kuvata osallistujien rakenteellisen ja psykologisen voimaantumisen kehitystä opintokokonaisuuden aikana. Lisäksi tarkoituksena oli kuvata rakenteellisen ja psykologisen voimaantumisen välisiä yhteyksiä.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen aineistot kerättiin kahdella kyselyllä hoitotyön johtamisosaamisen vahvistamiseen tarkoitetun opintokokonaisuuden alussa (9/19–2/20) ja lopussa (3/21–4/21). Yhteensä 42 osallistujaa vastasi kyselyyn molemmilla kerroilla. Aineistot yhdistettiin opiskelijanumeron avulla ja analysoitiin tilastotieteen menetelmin.

Tulokset: Osallistujien rakenteellinen ja psykologinen voimaantuminen olivat vahvistuneet opintokokonaisuuden päättyessä. Tuen saatavuutta ja muodollista valtaa lukuun ottamatta rakenteellisella voimaantumisella oli positiivinen yhteys psykologiseen voimaantumiseen.

Päätelmät: Hoitohenkilöstön ja hoitotyön johtajien voimaantumisen vahvistumista on mahdollista tukea koulutuksen avulla. Koulutusta kehitettäessä tulee ottaa huomioon voimaantumista tukevat

rakenteet kuten verkostoituminen ja osallistaminen sekä toteutuksessa että sisällöissä.

Asiasanat: hoitohenkilöstö, hoitotyön johtaminen, johtamiskoulutus, koulutuksen vaikuttavuus, voimaantuminen

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Voimaantumisella on myönteinen yhteys hoitohenkilöstön ja hoitotyön johtajien sitoutumiseen, työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin.

• Rakenteelliseen ja psykologiseen voimaantumiseen voidaan vaikuttaa näyttöön perustuvalla oppimisella.

• Tieteellinen näyttö koulutuksen vaikutuksista voimaantumisen kehittymiseen on vähäistä.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Osallistujien rakenteellinen sekä psykologinen voimaantuminen vahvistuivat opintokokonaisuuden lopussa.

• Eniten vahvistuivat tuen saatavuus sekä epämuodollinen valta, mihin opintokokonaisuuden aikaisen verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen nähdään olevan yhteydessä.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön ja johtamisen kehittämisessä

• Hoitotyön johtamisen koulutus on soveltuva keino hoitotyön johtamisen kehittämiseen, jonka käyttöä voi suositella tukemaan osallistujien voimaantumista sekä ammatillista kehitystä.

• Koulutusten kehitystyössä tulee huomioida osallistujien osallistaminen sekä sisällöissä että toteutuksessa ja tukea heidän verkostoitumistaan, niiden tukiessa voimaantumisen vahvistumista.

• Organisaatioiden tulee tarjota säännöllisesti henkilöstölleen mahdollisuuksia vahvistaa voimaantumistaan esimerkiksi koulutusten avulla.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.