Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitaja voi vaikuttaa terveydenhuollon kyberturvallisuuteen

Anu Isännäinen (vas.) ja Sanna Tulkki selvittivät sairaanhoitajien kyberturvallisuusosaamista.

Anu Isännäinen ja Sanna Tulkki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitaja AMK.
Kyberturvallisuus terveydenhuollossa: Mitä sairaanhoitajan tulee tietää ja osata? (2022)
Linkki opinnäytetyöhön https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022061417919

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Anu Isännäinen ja Sanna Tulkki selvittivät opinnäytetyössään, mitä sairaanhoitajan tulee tietää ja osata kyberturvallisuudesta. Kyberturvallisuudella tarkoitetaan organisaation digitaalisen toimintaympäristön sekä siinä tapahtuvien toimintojen turvallisuutta. Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena.

Tutkimustuloksina saatiin selville sairaanhoitajan kyberturvallisuuden osaamisalueita, jotka voidaan jaotella neljään kategoriaan. Osaamistarpeet liittyivät sairaanhoitajan omaan kyberturvalliseen toimintaan, kyberhäiriöiden vaikutusten ja laitteisiin liittyvien kyberuhkien tunnistamiseen sekä kyberhäiriötilanteessa toimimiseen.

Tuloksista kävi ilmi, että sairaanhoitaja pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan terveydenhuollon kyberturvallisuuteen. Kyberhäiriö voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti sairaanhoitajan työhön, potilaan hoidon onnistumiseen, lääkinnällisiin laitteisiin sekä laajemmin koko sairaalan toimintaan. Lisäksi vaikutusta voi olla tietoturvaan.

Opinnäytetyön tulosten mukaan tietoisuus kyberriskeistä on terveysalalla heikko. Henkilöstö ei tiedä, mitä seurauksia heidän käyttäytymisellään voi olla ja millaisia riskejä se voi aiheuttaa. Lisäksi yhtäaikainen kiire ja vähäiset henkilöstöresurssit lisäävät kuormittuneisuutta ja ovat suuri riski kyberturvallisuudelle. Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajat tarvitsevat lisää perehdytystä kyberturvalliseen toimintaan. Tuloksia voidaan hyödyntää sairaanhoitajien koulutuksessa sekä työpaikkojen perehdytyksissä.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Suomen Sairaanhoitajien jäsenten opinnäytetöitä.