Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajien työmotivaatio korostui korona-asemilla

Mari Nevala, Laurea-ammattikorkeakoulu AMK, Sairaanhoitaja YAMK, Global Health and Crisis Management, Early Nurse Management Experiences from Finnish Primary Care Clinics Functioning as COVID-19 Care Sites (2021)
Linkki opinnäytetyöhön: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021122190318

Opinnäytetyö kartoitti pääkaupunkiseudun korona-asemien osastonhoitajien varhaisia kokemuksia liittyen COVID-19-kriisityöhön. Osastonhoitajien kokemuksia kerättiin teemahaastattelun avulla, ja aineistoa analysoitiin käyttäen temaattista sisällönanalyysiä. Haastatteluissa nousi esiin neljä pääteemaa: muutostilanne, tartuntojen ehkäisy, johtaminen ja kokonaisvaltaiset kokemukset.

Tutkimuksen haastattelujen aikaan korona-asemat olivat olleet muutostilassa yli vuoden. Potilaita oli ohjattu muille terveysasemille väliaikaisesti, ja osastonhoitajat olivat huolissaan potilaiden hoidon jatkuvuudesta. Työ korona-asemilla poikkesi aiemmasta, ja uusia asioita tuli eteen jatkuvasti. Tartuntojen torjunta oli keskeinen osa työtä, ja kaikki oli mietittävä sen kannalta. Esimerkiksi lounastaukojen järjestelyyn ja huoneiden siisteyteen tuli kiinnittää erityistä huomiota.

Osastonhoitajat kertoivat haastatteluissa olevansa huolissaan työntekijöiden jaksamisesta ja motivaatiosta. He pitivät jopa tärkeimpänä työnään henkilöstön työmotivaation ylläpitoa ja kehittämistä. Osastonhoitajat ovat joutuneet luottamaan motivoinnissa pääsääntöisesti omiin taitoihinsa johtaa, sillä tähän ei ole kanavoitu lisää resursseja.

Suuresta epätietoisuudesta huolimatta osastonhoitajat ovat tehneet töitä luovasti ja johtaneet henkilöstöään pandemiatyössä sitkeästi. Normaaliin toimintaan palaaminen aikanaan tuo mukanaan omia haasteita. Osastonhoitajat tarvitsevat henkilöstön motivointiin enemmän tukea. Jos ongelmaa ei saada ratkottua, sairaanhoitajien alanvaihtoaikeet voivat kasvaa. Koronakriisistä toipumiseen tarvitaan selkeä suunta ja visio.

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää kriisityön kehittämisessä ja arvioinnissa. Tutkimus kertoo lisäksi siitä, miten perusterveydenhuolto osallistuu kriisityöhön päivystys- ja tehohoitotyön ohella ja miten tärkeä rooli myös perusterveydenhuollolla on pandemian hoidossa.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Sairaanhoitajaliiton jäsenten opinnäytetöitä.