Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sosiaali- ja terveysalan suursimulaatio – kokemuksia moniammatillisen yhteistyön oppimisesta

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisen yhteistyön oppimisesta suursimulaatiossa. Suursimulaatiossa asiakkaiden rooleissa olivat ammattinäyttelijät ja työntekijöiden rooleissa alan ammattilaiset. Kaikki oppijat olivat havainnoijia.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin viidessä ryhmähaastattelussa (n=23) ja aineisto analysoitiin teemoittelevalla sisällönanalyysilla.

Tulokset: Simulaation realistisuus ja digitaalisten sovellusten käyttö edistivät oppimista. Selainpohjainen osallistumisjärjestelmä mahdollisti yhteisen keskustelun ja kokemusten jakamisen suuressa osallistujajoukossa. Simulaation ohjaamisen toivottiin tapahtuvan tavoitteiden suuntaisesti. Tavoitteet olivat epäselvät osalle oppijoista.

Päätelmät: Suursimulaation kehittäminen edellyttää pedagogisen suunnittelun ja oppimiskeskustelun ohjauksen kehittämistä siten, että simulaation tavoitteet tuodaan esiin nykyistä selkeämmin ja että oppimiskeskustelu käsitellään tasapuolisesti eri ammattiryhmien näkökulmista. Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa tulevaisuudessa moniammatillista suursimulaatio-opetusta.

Asiasanat: moniammatillinen oppiminen, moniammatillinen yhteistyö, opetusmenetelmä suursimulaatio

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä: Silén-Lipponen M, Korvenoja M, Välimäki T, Aura S, Mönkkönen K, Saaranen T. 2021. Sosiaali- ja terveysalan suursimulaatio – kokemuksia moniammatillisen yhteistyön oppimisesta. Tutkiva Hoitotyö 19(1), 20–27.

Lue Tutkiva Hoitotyö -lehti