Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Suunnitelma lisää mentoroinnin onnistumisen todennäköisyyttä

Lasse Pöyskö, Savonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja YAMK
Mentorointisuunnitelman laatiminen Kuopion yliopistollisen sairaalan heräämöön (2022)
Linkki opinnäytetyöhön: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205169423

Mentorointi on hoitotyössä pitkään käytetty menetelmä, jolla pyritään tavoitteelliseen yksilön kehittämiseen ja tukemiseen. Mentorointi on hyvin laaja-alainen toimintamuoto, jonka avulla voidaan tyypillisesti työuran alkuvaiheessa tukea ammatillisen osaamisen kasvua, henkistä jaksamista ja ammatti-identiteetin rakentumista.

Toimivien mentorointisuhteiden ohella mentoroinnin vaikuttavuus perustuu tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen, joiden toteutumiseksi työyksiköistä tulisi löytyä mentorointisuunnitelma. Suunnitelma lisää mentoroinnin onnistumisen todennäköisyyttä ja tukee sekä esihenkilöitä että työntekijöitä mentoroinnin toteuttamisessa.

Toimintatutkimuksellista lähestymistapaa hyödyntäneessä opinnäytetyössä selvitettiin, millainen mentorointisuunnitelma soveltuu hoitoalalle, sekä laadittiin mentorointisuunnitelma Kuopion yliopistollisen sairaalan heräämöön. Mentorointisuunnitelman runko pohjaa tutkimuskirjallisuuteen, ja kohdeyksikön tarpeet kartoitettiin henkilöstölle tehdyn kyselytutkimuksen avulla. Toiminnallisessa vaiheessa työyksikköön valmennettiin uusia mentoreita.

Opinnäytetyössä luotu malli opastaa, miten mentorointisuunnitelma kannattaa rakentaa. Mallissa esitetään keskeiset kysymykset, joihin mentorointisuunnitelmaa laadittaessa tulisi vastata. Malli ohjaa huomioimaan organisaation raamit sekä laatimaan mentoroinnille yksikkökohtaiset tavoitteet, seurannan ja tulosten arvioinnin.

Hyvän mentorointisuunnitelman ansiosta mentorit tietävät, mitä heiltä odotetaan ja mitä tavoitteita mentoroinnilla on. Mentori ja aktori eli mentorin ohjaama henkilö laativat myös aktorin henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaavat tavoitteet. Suunnitelma auttaa myös esihenkilöitä varaamaan mentoroinnille aikaa ja tukea.

Onnistunut mentorointi auttaa työntekijää jaksamaan töissä ja hallitsemaan työtään paremmin sekä vahvistaa tämän ammatillista osaamista, ammatti-identiteettiä ja luottamusta omaan itseensä.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Suomen Sairaanhoitajien jäsenten opinnäytetöitä.