Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Tarkkailutaidot ovat tehohoitotyön perusta

Väitöstutija Mika Alastalo selvitti, kuinka hyvin sairaanhoitajat osaavat tarkkailla tehohoitopotilaita.

Väitöstutkija kehitti mittarin sairaanhoitajien tarkkailutaitojen arvioimiseen tehohoitotyössä. Taidot ovat tutkimuksen mukaan hyvät, mutta kehitettävääkin löytyi.

Väitöstutkija Mika Alastalo, mitä sairaanhoitajan tulee tarkkailla tehopotilasta hoitaessaan?

– Tutkimukseni keskittyi potilaan biofysiologiseen tarkkailuun eli kliinisen tilan seurantaan. Siinä oleellista on seurata eri laitteiden tuottamaa tietoa ja tehdä havaintoja omilla aisteilla. Potilasta tunnustellaan, kuunnellaan ja katsotaan. Esimerkiksi raajojen lämpö, vatsan pinkeys ja hengitystyön laatu ovat keskeisiä asioita. Sairaanhoitajat arvioivat keräämäänsä tietoa ja tekevät sen perusteella päätelmiä ja hoidollisia päätöksiä. Heidän johtopäätöksillään on keskeinen merkitys tehohoidon onnistumisen kannalta.

Miten arvioit sairaanhoitajien osaamista?

– Kehitin mittarin, joka koostui taitojen itsearvioinnista ja tietotestistä. Itsearvioinnin perusteella osaaminen oli erinomaista, mutta tietotesti paljasti, että elimistön normaalin toiminnan ja eri sairauksien aiheuttamien elintoimintojen häiriöiden ymmärtämisessä oli puutteita. Myös tarkkailemalla kerätyn tiedon luotettavuuden arvioinnissa oli kehitettävää.

Oliko työkokemus yhteydessä osaamiseen?

– Sairaanhoitajat, joilla on pitkä työkokemus, arvioivat taitonsa paremmiksi, mutta tietotestin perusteella työkokemuksella ei ollut yhteyttä osaamisen tasoon. Toisaalta laaja-alainen työkokemus esimerkiksi päivystys- tai valvontatyöstä näytti antavan hieman parempia tuloksia tietotestissä.

Miten toivoisit mittariasi käytettävän?

– Mittari ja sen taustalla oleva teoreettinen malli toimisivat hyvin raamina esimerkiksi vertaisarviointiin, perehdytykseen ja opiskelijaohjaukseen. Mittaria voi halutessaan pyytää suoraan minulta.

Terveystieteiden maisteri Mika Alastalon hoitotieteen väitöskirja Patient observation skills in critical care nursing – A Theoretical construction and evaluation tarkastettiin 11. kesäkuuta Turun yliopistossa.

Väitösnostot

Hoidon vaaratapahtumailmoituksia tehdään entistä enemmän, mutta ne johtavat yhä harvemmin toimenpiteisiin.
Terveystieteiden maisteri Mari Liukan hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 18. kesäkuuta Itä-Suomen yliopistossa.

Osastonhoitajan johtamistoiminta on kompleksista ja sisältää laajan vastuualueen.
Terveystieteiden maisteri Anu Nurmekselan hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 27. elokuuta Itä-Suomen yliopistossa.

Lähisuhdeväkivallan tehokkaampi tunnistaminen auttaisi uhreja ja toisi säästöjä tervey­denhuollon kustannuksiin.
Psykologian maisteri Heli Siltalan psykologian väitöskirja tarkastettiin 10. syyskuuta Jyväskylän yliopistossa.

Teksti Suvi Leppiniemi

Kuva Leena Koskela

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 7/2021. Lue koko lehti.