Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön tervehdys

Hyvät Sairaanhoitaja-lehden lukijat

Tänä vuonna vietämme Suomessa ja ympäri maailmaa hoitotyön juhlavuotta. Maailman terveysjärjestö WHO on ensimmäistä kertaa historiassaan julistanut sairaanhoitajien ja kätilöiden vuoden. Juhlavuosi kertoo sairaanhoitajien ja kätilöiden työn arvostuksesta ja maailmanlaajuisesta merkityksestä.

Sairaanhoitajaliitolla ja Sairaanhoitaja-lehdellä on tänä vuonna 95-vuotisjuhlavuosi. Liitolla ja lehdellä on tärkeä merkitys sairaanhoitajien edustajina, edunvalvojina ja ammatissa kehittymisen tukijoina.

Potilaiden korkealaatuisen ja hyvän hoidon varmistamisessa sairaanhoitajat ja kätilöt ovat avainasemassa. Te työskentelette lähellä potilasta ja potilaan rinnalla hoidon kaikissa vaiheissa. Työnne on monipuolista ja vaativaa.

Tämän tervehdyksen myötä haluan toivottaa hyvää sairaanhoitajien ja kätilöiden vuotta, ja kiittää sairaanhoitajia ja kätilöitä tekemästänne arvokkaasta työstä.

Bästa läsare av tidskriften Sjukskötaren!

I år firar vi jubileumsåret för vårdarbete både i Finland och runt om i världen. Världshälsoorganisationen WHO har för första gången i sin historia utlyst ett temaår för sjukskötare och barnmorskor. Jubileumsåret vittnar om hur uppskattat sjukskötarnas och barnmorskornas arbete är och hur viktigt det är globalt.

Finlands sjuksköterskeförbund och tidskriften Sjukskötaren firar i år sitt 95-årsjubileum. Förbundet och tidskriften har stor betydelse som företrädare för sjukskötarna, som intressebevakare och som stöd för att utveckla yrkeskompetensen.

Sjukskötarna och barnmorskorna har en nyckelroll när det gäller att se till att patienterna får högklassig och god vård. Ni arbetar nära patienterna och följer dem genom hela vården. Ert arbete är varierande och krävande.

Med denna hälsning vill jag önska alla sjukskötare och barnmorskor ett gott temaår och tacka er för ert värdefulla arbete.

Sauli Niinistö

Tasavallan presidentti

Republikens president

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 1/2020.