Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Tietojärjestelmien heikko yhteentoimivuus moninkertaistaa sairaanhoitajien kirjaamistyön – aika pois potilaan hoidosta

uutinen

Sairaanhoitajien tietotekninen osaaminen mahdollistaa tietojärjestelmien tehokkaan käytön, mutta ohjelmistojen heikko yhteentoimivuus estää järjestelmien tehokkaan hyödyntämisen. Tämä hidastaa työntekoa ja tiedonkulkua jatkuvasti. Lisäksi saman asian kirjaaminen moneen paikkaan altistaa virheille.  

Tulokset käyvät ilmi Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -tutkimuksesta, jota on tehty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen, Laurea–ammattikorkeakoulun, Sairaanhoitajaliiton, Tehyn ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen on vakavasti kiinnitettävä huomiota. Heikko yhteentoimivuus tarkoittaa sairaanhoitajan työssä muun muassa sitä, että sairaanhoitaja kirjaa saman asian moneen kertaan ja usein myös sitä, että kokonaisuuden hahmottamiseksi ruudun näkymä täytyy vaihtaa useaan kertaan.

Tiedonkulun hitaus ja tietojärjestelmien käyttökatkot altistavat virheille ja alentavat työn tehokkuutta

Tietojärjestelmien yhteentoimimattomuus kertoo tietojärjestelmien integraation puutteista ja altistaa virheille. Tavoitteena tulee olla kertakirjaaminen, jolloin tieto kirjataan vain yhteen paikkaan, josta se on nähtävissä muualla. Tämä on toteutettavissa ohjelmien välisiä toiminnallisuuksia kehittämällä.

Sairaanhoitajat olivat tunnistaneet ongelman: saman asian kirjaaminen moneen paikkaan oli yleisimmin valittu tietojärjestelmien kehittämiskohde sekä terveyskeskuksessa (42 %) että sairaaloissa (50 %). Potilaan hoitoon liittyvät päätökset tehdään kulloinkin saatavilla olevan tiedon perusteella. Tietojärjestelmien käyttökatkot ja heikko käytettävyys vaikeuttavat päätöksentekoa.

Kyselyn tulokset tietokantaraportissa

Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -tutkimuksen tulokset ovat saatavilla tietokantaraportissa. Sen avulla voi vertailla esimerkiksi, millaisia arvioita sairaanhoitajat ovat antaneet potilastietojärjestelmien teknisestä toimivuudesta tai siitä, miten tietojärjestelmät tukevat yhteistyötä. Vertailun voi toteuttaa esimerkiksi alueiden tai potilastietojärjestelmien välillä.
Tulokset: Potilastietojärjestelmien tekninen toiminta
Tulokset: Tietojärjestelmän tuki yhteistyölle

Sähköiseen kyselyyn vastasivat työikäiset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt, joille lähetettiin linkki kyselyyn Sairaanhoitajaliiton ja Tehyn kautta. Alkuvuodesta 2017 toteutetussa kyselyssä oli 3607 vastaajaa. Vastaavaa kyselyä ei ole aiemmin tehty sairaanhoitajille.

Tutkimuksessa selvitettiin sairaanhoitajien kokemuksia tietojärjestelmien toimivuudesta ja vaikutuksista sekä sairaanhoitajien osallistumisesta tietojärjestelmien kehittämiseen ja heille tarjotusta koulutuksesta.

Sairaanhoitajat toimivat sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon tehtävissä ja ovat terveydenhuollon suurin ammattiryhmä. Tutkimusjulkaisut ja tietokantaraportti tuovat ensimmäistä kertaa esille sairaanhoitajien kokemuksia tietojärjestelmistä Suomessa.

Tutkimus on osa STePS 2.0 -hanketta, jossa seurataan sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota. Hanke jatkuu STePS 3.0 -hankkeena, jossa sairaanhoitajien kokemuksia tietojärjestelmistä kysytään uudestaan.

Tutustu tietokantaraportteihin

Lue lisää THL:n sivulta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!