Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Tunneäly ­­auttaa opiskelijaa

Tunneälykäs sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelija pärjää hyvin paitsi alan töissä myös opinnoissaan. Väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin tunneälyä mittaava testi sote-alan opiskelijavalintaan.

Väitöskirjatutkija Anne Pienimaa, mistä tunneäly koostuu?

– Tunneäly muodostuu erilaisista taidoista, kuten kyvystä tunnistaa tunteita, ymmärtää niitä, kohdata ja hyväksyä tunteita, sekä ilmaista ja hallita tunteita tarkoituksenmukaisesti. Tunneäly on tilannesidonnaista, ja se myös kehittyy kokemuksen myötä.

Miksi tunneäly on olennaista sosiaali- ja terveysalan työntekijöille?

– On tärkeää, että potilaat ja asiakkaat pystyttäisiin kiireenkin keskellä kohtaamaan myös tunnetasolla. Sitä tarvitaan, jotta asiakas- tai hoitosuhteesta voi tulla luottamuksellinen. Hyvällä tunneälyllä on myös yhteys siihen, että työntekijä sietää paremmin stressiä ja jaksaa paremmin.

Mitä uutta väitöstutkimus toi tunneälyn testaamiseen opiskelijavalinnassa?

– Uusi testi mittaa myös tunteiden hyväksymistä. Sillä on aika suuri merkitys alan tunnepitoisissa tilanteissa. Jos ammattilainen ei pysty käsittelemään ja hyväksymään omia tunteitaan, tai erilaisia potilaiden, asiakkaiden ja läheisten tunteita, se voi olla aika kuormittavaa.

Miten tunneälykkyys vaikuttaa sote-alan opiskelijan opintomenestykseen?

– Tunneäly parantaa terveysalan opiskelijoiden opintomenestystä, varsinkin kliinisessä harjoittelussa. Tunneälykäs menestyy hyvin myös akateemisissa oppiaineissa, ja opinnot etenevät aikataulussaan.

Master of Science Anne Pienimaan hoitotieteen väitöskirja ”The emotional intelligence of social care and healthcare applicants – Development and evaluation of the test for student selection” tarkastettiin 27. lokakuuta Turun yliopistossa.

Väitösnostot

Älykäs kipumittari arvioi tehohoitopotilaan kokemaa kipua.
Terveystieteiden maisteri Riitta Rosion hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 20. lokakuuta Turun yliopistossa.

Luottamus omien kykyjen riittävyyteen tukee ikääntyvän sote-työntekijän työkykyä.
Medicine Master Stina Wallinin hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 3. marraskuuta Åbo Akademissa.

Työhyvinvointi on kovilla hoitotyön johdossa ja uran keskivaiheilla.
Terveystieteiden maisteri Niina Herttualan terveydenhuollon johtamisen väitöskirja tarkastettiin 3. marraskuuta Tampereen yliopistossa.

Teksti Mari Schildt

Kuva Vesa-Matti Väärä

Artikkeli on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 6/2023. Lue digilehteä jäsen- tai tilausnumerollasi.

Tutustu tarkemmin Sairaanhoitaja-lehteen. Lue verkkosivuilla aiemmin julkaistuja Sairaanhoitaja-lehden avoimia juttuja.