Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Tunnetaidot ovat olennainen osa sairaanhoitajan pätevyyttä

Suomen Sairaanhoitajien asiantuntija, väitöskirjatutkija Anne Pienimaan seuraava blogi ”Mihin Sairaanhoitaja tarvitsee tunnetaitoja?” ilmestyy elokuussa. Pienimaa puhuu tunnetaidoista myös Sairaanhoitajapäivillä 22.9.

Anne Pienimaa luennoi tunnetaidoista Sairaanhoitajapäivillä!

Tunteet vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Niillä on vaikutusta valintoihimme ja päätöksiimme, ne ovat läsnä vuorovaikutuksessa ja vaikuttavat sen onnistumiseen sekä luottamuksellisen yhteyden syntymiseen. Ei ole siis yhdentekevää, millaiset tunnetaidot meillä on. Tunnetaidoilla tarkoitetaan erilaisia kykyjä ja taitoja toimia niin omien kuin myös muiden tunteiden kanssa. Näitä ovat tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, tunteiden hyväksyminen ja käsittely, tunteiden hallinta, ilmaisu ja tunteiden käyttö sekä sosiaalinen tunnetietoisuus. 

Tunteet ja tunnetaidot ovat tilannesidonnaisia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että samoissa olosuhteissa/tilanteissa eri ihmiset tuntevat eri tavalla johtuen muun muassa siitä, millaisia kokemuksia heillä on samankaltaisista tilanteista aiemmin. Onko tilanne ollut myönteinen vai onko sattunut jotain epämiellyttävää. Tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että tunnistetaan omat ja muiden tunteet ja ymmärretään, mistä juuri tässä vuorovaikutustilanteessa olevat tunteet kumpuavat. Mitä minä tunnen ja miksi tunnen näin, mikä tunnetila on toisella henkilöllä ja miksi. Tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on tärkeää, jotta osataan reagoida tilanteeseen oikein. Esimerkiksi potilaan pelko on tärkeää tunnistaa, jotta siihen osaa puuttua. Muuten koko potilasohjaus saattaa epäonnistua, kun potilas ei peloltaan kykene vastaanottamaan uutta tietoa.

Vuorovaikutustilanteissa syntyy tunteita kaikille osapuolille ja niitä yleensä ilmaistaan toisille. Joskus omat tai muiden tunteet voivat olla sellaisia, että niitä on itse vaikea hyväksyä tai ymmärtää. Nämä tunteet on kuitenkin tärkeää käsitellä ja hyväksyä, jotta ei kuormitu. Etenkin negatiivisina pidettyjen tunteiden hyväksyminen ja käsittely voi tuntua vaikealta. Terveydenhuollon ammattilaisena voi olla joskus vaikeaa hyväksyä, että esimerkiksi potilaskohtaamisessa tuntee ärtymystä tai pettymystä. Omien ja muiden tunteiden kohtaaminen ja sietäminen on oleellista, vaikka se ei ole helppoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki tunteet ovat sallittuja, oleellista on se, miten tunteet käsittelee ja miten omassa tunnetilassaan reagoi. Tästä syystä tunteiden hallinta ja tilanteeseen sopiva ilmaisu ja reagointi on oleellista vuorovaikutuksen onnistumiselle.

Tunteissa on voimaa, joka voidaan potilastyössä kanavoida esimerkiksi potilaan motivoimiseen. Omalla tunnetilalla voidaan myös vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin. Omaa tunnetilaa voi hyödyntää vaikuttamalla toisen tunnetilaan. Jos olet itse iloinen ja innostunut, on toisen vaikeaa jatkaa murjottamista tai jäädä vellomaan omaan ärtymykseen. Toisaalta, jos olet itse ärtynyt ja osoitat sen muillekin, voi helposti käydä niin, että saat muutkin huonolle tuulelle.

Sosiaalinen tunnetietoisuus on sitä, että tunnistaa millainen sosiaalisesti on ja millaisia tunteita sosiaaliset tilanteet yleisesti itsessä herättävät. Se on myös kykyä aistia muiden tunteita sosiaalisissa tilanteissa ja muokata omaa toimintaa sen mukaisesti sekä kykyä tunnistaa millaiset tunteet ja tunneilmaisut ovat sallittuja erilaisissa tilanteissa ja taitoa toimia tilanteen mukaisesti. Tärkeää on myös kyetä ottamaan muut ja muiden tunteet huomioon vuorovaikutustilanteissa. Tunnetaidot ja empatiakyky ovatkin sairaanhoitajan tärkeä työväline ihan siinä missä hoitovälineet ja lääkkeetkin.

Iso osa hoitotyötä on hoitotoimenpiteiden lisäksi myös vuorovaikutus potilaan ja tämän läheisten kanssa. Tunnetaidot ovat avain asemassa siinä, miten onnistunutta tuo vuorovaikutus on. Potilaan näkökulmasta hoito voi tuntua epäonnistuneelta, vaikka itse toimenpide olisi onnistunutkin suunnitellusti, jos potilas ei kokenut, että hänet kohdattiin myös tunnetasolla. Siksi onkin tärkeää tunnistaa myös tunnetaidot olennaiseksi osaksi sairaanhoitajan osaamista ja pätevyyttä.