Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Vanhempien luottamus ja kokemukset koko kehon vyöhyketerapiasta koliikkioireisen vauvan hoidossa

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä

Asunmaa M, Hannula L & Aho AL. 2020. Vanhempien luottamus ja kokemukset koko kehon vyöhyketerapiasta koliikkioireisen vauvan hoidossa. Tutkiva Hoitotyö 18(4), 12–19.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata vanhempien luottamusta ja kokemuksia koliikkioireiselle vauvalle annetusta koko kehon vyöhyketerapiasta.

Aineisto ja menetelmät: Tähän laadulliseen tutkimukseen haastateltiin koliikkivauvojen vanhempia (n=15). Aineisto kerättiin Suomessa tammi-elokuussa 2018 yksilöhaastatteluin ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Tulokset: Vanhempien luottamusta koko kehon vyöhyketerapiaa kohtaan edistivät tiedon saaminen vyöhyketerapiasta ja vyöhyketerapeutin ammatillinen osaaminen. Vanhempien havaitsemia muutoksia vauvassa olivat vauvan nukkumisen helpottuminen ja koliikkioireitten rauhoittuminen, jotka ilmenivät muutoksina vauvan unen laadussa ja unirytmissä sekä muutoksina vauvan syömisessä, suolentoiminnassa, ilmavaivoissa, asennossa ja itkussa.

Päätelmät: Tässä tutkimuksessa saadut tulokset kuvaavat vanhempien luottamusta ja kokemuksia koko kehon vyöhyketerapiasta koliikkioireisen vauvan hoidossa. Vanhemmat tarvitsevat tietoa vyöhyketerapiasta vauvan koliikin hoidossa. Tutkimukseen osallistuneiden vanhempien kokemusten mukaan koko kehon vyöhyketerapia voi helpottaa vauvan koliikkioireita.

Asiasanat: kokemukset, laadullinen tutkimus, vanhemmat, vauvan koliikki, vyöhyketerapia

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Vauvan koliikki määritellään tilaksi, jossa vauva iältään kaksi viikkoa – neljä kuukautta itkee lohduttamatonta itkua vähintään kolme tuntia päivässä, vähintään kolmena päivänä viikossa, vähintään kolmen viikon ajan.

• Koliikille ei ole olemassa lääketieteellistä hoitokeinoa.

• Koliikki aiheuttaa perheissä stressiä, uupumusta ja masennusta. Lisäksi se heikentää vauvan ja vanhempien välistä vuorovaikutusta sekä kiintymyssuhdetta.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Vanhempien luottamusta koko kehon vyöhyketerapiaa kohtaan edistää tiedon saaminen ja se, että vyöhyketerapiaa tarjoaa terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö.

• Vanhemmat kokivat, että koko kehon vyöhyketerapiasta oli apua vauvan nukkumisessa jo ensimmäisen vyöhyketerapiakäynnin jälkeen.

• Vanhemmat kokivat, että vyöhyketerapia helpotti vauvan koliikkioireita, kuten suolen toimintaa, ilmavaivoja, vauvan asentoa ja vähensi vauvan itkuisuutta.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Koliikkivauvojen vanhemmilla tulisi olla saatavilla luotettavaa tietoa koko kehon vyöhyketerapiasta osana vauvan koliikin hoitoa.

• Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollossa koliikkivauvojen perheiden ohjauksessa. Tämä on tärkeää, jotta perheet saavat tukea raskaassa elämäntilanteessaan.

Siirry digilehteen.