Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto on haastava työympäristö

Elisa Anttila, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Master School, Master of Health Care, Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Terveyden edistäminen
Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla vuorotyötä tekevien sairaanhoitajien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen (2021)
Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202103304004

Suurin osa sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä sairaanhoitajista tekee vuorotyötä. Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla työskentelevät sairaanhoitajat kohtaavat vuorotyön lisäksi työympäristön takia erilaisia haasteita, jotka vaikuttavat sairaanhoitajien fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Opinnäytetyö selvitti vuorotyötä tekevien sairaanhoitajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä kehitti työhyvinvointia ja työssä jaksamista tutkimustulosten pohjalta. Opinnäytetyö toteutettiin erään yliopistosairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla. Menetelmänä käytettiin toimintatutkimusta, joka sisälsi osallistujille toteutetun verkkokyselyn sekä interventioina toteutettavat Learning cafè -työpajat.

Tulokset osoittivat, että vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto on sairaanhoitajille haastava työympäristö, sillä työskentely vaatii paljon osaamista ja työssä jaksamista sekä hyvää työstä palautumista. Sairaanhoitajat kokivat työpäivän aikana kuormittaviksi tekijöiksi resurssien puutteen, työyhteisön ilmapiirin, ammatillisen osaamisen ja ammatillisen itsetunnon. Ammatillista osaamista ja itsetuntoa koettelivat riittämättömyyden tunne, työn haastavuus ja kiire.

Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistäviksi tekijöiksi koettiin itselle mieluisten asioiden tekeminen, terveelliset elämäntavat, harrastukset, työvuorosuunnittelu, työnohjaus, työterveys, työkavereiden tuki sekä sosiaaliset suhteet. Nämä asiat huomioimalla sairaanhoitajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista voidaan parantaa. Vastaajat kokivat myös työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta keskustelemisen tärkeänä.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Sairaanhoitajaliiton jäsenten opinnäytetöitä.