Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Yhteistyölle selkeät rakenteet

Väitöstutkija Terhi Lemetti selvitti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ikääntyvän potilaan hoidossa.

Ikääntyneiden hoidossa tarvitaan sujuvaa yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, toteaa tuore väitöskirja. Yhteistyön tueksi tarvitaan yhdessä sovittuja toimintamalleja.

Väitöstutkija Terhi Lemetti, miltä näyttää yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaanhoitajien välillä?

– Tutkin asiaa ikääntyvän potilaan hoidossa. Sairaanhoitajien näkemyksien mukaan yhteistyö on tärkeää, ja heidän välillään onkin yhteistyötä, joka pitää sisällään luottamuksellista vuorovaikutusta. Toisaalta he kertoivat ongelmista niinkin keskeisessä asiassa kuin eri tahojen yhteystietojen löytämisessä. Sairaanhoitajien näkemyksien mukaan yhteistyölle ei myöskään ole riittävästi aikaa. Ikääntyvät potilaat puolestaan kokivat, etteivät he usein tiedä yhteistyön olemassaolosta. He toivoivatkin pääsevänsä osallistumaan yhteistyöhön yksilöllisesti voimavarojensa mukaan.

Kehitit yhteistyölle mallin. Millainen se on?

– Malli kuvaa yhteistyön sosiaalisena prosessina, jossa on neljä osa-aluetta: konteksti ja tilanne, olosuhteet, prosessit ja vuorovaikutus sekä seuraukset. Jo alkutilanteessa sairaanhoitajilla tulisi olla hyvä käsitys omasta ja yhteistyökumppanien rooleista sekä vastuista. Lisäksi tarvitaan ymmärrys muiden organisaatioiden toiminnasta ja toimintaympäristöistä. Hoidon suunnittelussa tulee huomioida esimerkiksi, miten erikoissairaanhoidossa aloitettu hoito, vaikkapa haavahoito, toteutetaan kotihoidon ympäristössä. Toimivassa yhteistyössä osaamista jaetaan, ylläpidetään ja arvostetaan.

Miten yhteistyön toimivuutta voi arvioida?

– Muodostamaani mallia voi jo nyt käyttää arvioinnissa viitekehyksenä. Lisäksi olen kehittänyt mittarin. Molemmat vaativat kuitenkin vielä hiomista ja lisätestaamista.

Terveystieteiden maisteri Terhi Lemetin hoitotieteen väitöskirja Nurse-to-nurse collaboration between hospital and primary health care on older people’s nursing care tarkastettiin 18. joulukuuta 2020 Turun yliopistossa.

Väitösnostot

Moni pärjää työelämässä vaikka mielenterveys horjuu.
Kasvatustieteiden maisteri, psykiatrinen sairaanhoitaja Johanna Vilppolan kasvatustieteiden väitöskirja tarkastettiin 15. tammikuuta 2021 Turun yliopistossa.

Terveysvalmennus vaikuttaa myönteisesti tyypin 2 diabetesta ja sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden terveyteen.
Terveystieteiden maisteri Erja Mustosen terveyshallintotieteen väitöskirja tarkastettiin 15. tammikuuta 2021 Itä-Suomen yliopistossa.

Leikkaus- ja anestesiaosaston hoitotyön lähiesimiehet tekevät paljon päätöksiä nopeasti ja samanaikaisesti.
Terveystieteiden maisteri Eriikka Siiralan hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 22. tammikuuta 2021 Turun yliopistossa.

Teksti Suvi Leppiniemi

Kuva Leena Koskela

Artikkeli on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 2/2021. Lue koko lehti.