Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Digiä kiitos!

Olemme tottuneet hoitamaan monia arjessa tarvitsemiamme palveluita ajasta ja paikasta riippumatta digitaalisesti etänä. Emme varmasti haluaisi palata aikaan, jolloin asiointi olisi mahdollista vain arkipäivisin virka-aikaan. Pankki- ja veropalvelut ovat esimerkkejä jo pitkään käyttämistämme digitaalisista etäpalveluista. Muilta toimialoita liikkeelle lähtenyt etäasiointi on rantautunut vahvasti myös terveydenhuoltoon ja sen osuus palveluista on viime vuosina kasvanut.

Avoterveydenhuollon Avohilmo-tilastojen mukaan vuonna 2020 etäasiointikontakteja kertyi yhteensä 10,7 miljoonaa. Määrä vastasi 30 prosenttia kaikista avoterveydenhuollon asioinneista. Kasvua edelliseen vuoteen oli 8 prosenttia. Etäasioinnin kasvu on nopeinta avosairaanhoidossa, mutta kasvua on myös muissa palvelumuodoissa. Korona lisäsi etäasiointia merkittävästi. Etäasiointi voi tapahtua sekä reaaliaikaisesti että ei-reaaliaikaisesti. Terveydenhuollossa etäasiointia toteutetaan puhelimitse, kirjeitse tai internetissä, esimerkiksi chatissä, videoyhteydellä tai verkkopalvelussa. Erityisesti sähköisen asioinnin määrät ovat nousseet viime vuosien aikana jatkuvasti.

Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat hoitavat ison osan avoterveydenhuollon etäkontakteista. Vuonna 2020 sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien etäkontakteja oli yhteensä 7,1 miljoonaa. Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien työstä tämä tarkoitti 38 prosenttia, kun vastaava luku lääkäreillä oli 22 prosenttia. Erityisesti pitkäaikaissairauksien seurannassa ja hoidossa hoitohenkilöstö onkin usein asiakkaalle ensisijainen ja jopa ainut kontakti.

Tilastot osoittavat sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien olevan avainasemassa terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa. Heillä on keskeinen rooli digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa sekä väestön osallistamisen vahvistamisessa itse- ja omahoidossa. Sairaanhoitajaliitto haluaa tarjota sairaanhoitajille parasta mahdollista digitaalisten palveluiden käyttöä ja kehittämistä edistävää tietoa. Siksi Sairaanhoitajaliitto on päivittänyt vuonna 2015 julkaisemansa sähköisten terveyspalveluiden strategian. Uusi strategia on nimeltään Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden strategia. Strategia tukee sairaanhoitajan osaamisen vahvistamista digitaalisten palveluiden tuottajana, käyttäjänä ja kehittäjänä.

Lue lisää sivulta: Digitaaliset taidot osana sairaanhoitajan työtä.