Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kainuun sairaanhoitajien apurahat

Kainuun sairaanhoitajat tukee jäseniänsä myöntämällä hakemusten perusteella apurahaa hoitotyöhön liittyviin opintomatkoihin, kongresseihin ja kehittämistöihin. Hallitus myöntää apurahat harkinnanvaraisesti.

Apurahaa voivat hakea jäsenet, jotka ovat olleet Kainuun sairaanhoitajat ry:n jäseninä kahden vuoden ajan ja edellisestä apurahan saamisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta. Apurahoja myönentään myös opiskelijoille. Opiskelijan jäsenyyden on täytynyt kestää vähintään vuoden.

Vapaamuotoisessa apurahahakemuksessa tulee ilmetä opintomatkan, kongressin tai kehittämistyön suunnitelma, tarkoitus, ohjelma ja yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti.

Apurahan saajan edellytetään antavan kirjallisen tai suullisen palautteen alueyhdistykselle apurahan käytön jälkeen.

Voit hakea apurahaa vaikka sähköpostilla. Katso Kainuun sairaanhoitajien yhteystiedot.