Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Pohjois-Karjalan sairaanhoitajien apurahat

Apurahasäännöt 2022

Apurahoja myönnetään hoitotyön koulutuspäiviin, konferensseihin ja seminaareihin. Myönnämme apurahaa hakemuksiin, joissa apurahasta saatava hyöty on henkilökohtaista kehittymistä tukevaa, työhyvinvointia tai ammatillisuutta lisäävää. Hakemus on aina henkilökohtainen.

Apurahan myöntämisen kriteerit 

  • Apurahan hakija on viimeksi kuluneelta vuodelta suorittanut Suomen Sairaanhoitajien jäsenmaksunsa
  • Apurahaa hakiessa hakijan tulee olla Pohjois-Karjalan Sairaanhoitajat ry:n jäsen
  • Hakija ei voi saada apurahaa peräkkäisinä vuosina
  • Henkilö voi hakea kerrallaan vain yhtä apurahaa
  • Apuraha myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle
  • Apurahaa ei voi saada erikoistumis- tai sitä vastaavaan jatko-, täydennys- tai lisäkoulutukseen, joka johtaa ammattitutkintoon ja josta voi hakea/saada opintotukea tai aikuisopintorahaa
  • Apurahoja myönnetään myös Pohjois-Karjalan Sairaanhoitajat ry:n opiskelijajäsenille.
  • Pohjois-Karjalan Sairaanhoitajat ry:n eläkeläisjäsenelle apurahoja voidaan myöntää valtakunnallisille seniorisairaanhoitajapäiville.

Apurahan hakeminen ja päätökset 

Hakeminen tapahtuu alla olevalla apurahahalomakkeella. Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry:n hallitus päättää apurahojen myöntämisestä hakukuukautta seuraavan kuukauden kokouksessaan. Päivärahakorvauksiin, ansionmenetyksiin, ruokakuluihin, oheistoimintaan tai matka- ja majoituskuluihin ei myönnetä avustusta.

Apurahan saajalle ilmoitetaan puhelimitse tai sähköpostilla. Apuraha maksetaan saajalle vain alkuperäisiä maksutositteita vastaan. Apurahan saajan tulee antaa palaute apurahan käytöstä esim. yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa tai muulla sovitulla tavalla. Asiasta sovitaan yhdessä apurahan saajan kanssa. Apurahan saajat ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Apurahasäännöt päivitetään vuoden välein tammi-helmikuussa.

Joensuussa 11.1.2022

Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry:n hallitus