Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Pohjois-Karjalan sairaanhoitajien apurahat

Apurahasäännöt 2021

Apurahoja myönnetään hoitotyön koulutuspäiviin, konferensseihin ja seminaareihin. Myönnämme apurahaa hakemuksiin, joissa apurahasta saatava hyöty on henkilökohtaista oppimista tukevaa, hyvinvointia lisäävää tai työyhteisöllisesti vaikuttavaa. Hakemus on aina henkilökohtainen.

Apurahan myöntämisen kriteeritApurahan hakeminen ja päätökset

  • Apurahan hakija on viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta suorittanut Sairaanhoitajaliiton jäsenmaksunsa
  • Apurahaa hakiessa hakijan tulee olla Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry:n jäsen
  • Hakija ei voi saada apurahaa peräkkäisinä vuosina
  • Henkilö voi hakea kerrallaan vain yhtä apurahaa
  • Apuraha myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle
  • Apurahaa ei voi saada erikoistumis- tai sitä vastaavaan jatko-, täydennys- tai lisäkoulutukseen, joka johtaa ammattitutkintoon ja josta voi hakea/saada opintotukea tai aikuisopintorahaa
  • Apurahoja myönnetään myös Sairaanhoitajaliiton opiskelijajäsenille.
  • Eläkeläisjäsenelle apurahaa voidaan myöntää valtakunnallisille seniorisairaanhoitajapäiville.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti apurahahakemuksella, jonka löydät tästä sivulta alempaa (muista liittää ohjelma). Myöhästyneitä tai epätäydellisiä hakemuksia ei huomioida, eikä niitä myöskään pyydetä täydentämään jälkikäteen. Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry:n hallitus päättää apurahojen myöntämisestä hakukuukautta seuraavan kuukauden kokouksessaan. Hakemusta/ liitteitä ei palauteta. Päivärahakorvauksiin, ansionmenetyksiin ja ruokakuluihin tai matka- ja majoituskuluihin ei myönnetä avustusta. Oheistoimintaa, kuten konferenssi-illallisia tai kultturellista ohjelmaa ei korvata.

Apurahan saajalle ilmoitetaan puhelimitse tai sähköpostilla. Apuraha maksetaan saajalle vain alkuperäisiä maksutositteita vastaan. Apurahan saajan tulee antaa palaute apurahan käytöstä esim. yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa tai muulla sovitulla tavalla. Asiasta sovitaan yhdessä apurahan saajan kanssa. Apurahan saajat ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Apurahasäännöt päivitetään vuoden välein tammi-helmikuussa.

Joensuussa 16.2.2021

Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry:n hallitus