Pohjois-Karjalan sairaanhoitajien apurahat | Sairaanhoitajat Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Pohjois-Karjalan sairaanhoitajien apurahat

Apurahasäännöt 2019

Apurahoja myönnetään hoitotyön koulutuspäiviin, konferensseihin ja seminaareihin. Myönnämme apurahaa hakemuksiin, joissa apurahasta saatava hyöty kohdentuu laaja-alaisesti joko hoitohenkilöstölle tai potilaille/asiakkaille. Hakemus on aina henkilökohtainen.

Apurahan myöntämisen kriteerit

  • Apurahan hakija on viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta suorittanut Sairaanhoitajaliiton jäsenmaksunsa
  • Apurahaa hakiessa hakijan tulee olla P-K:n Sairaanhoitajat ry:n varsinainen jäsen
  • Hakija ei voi saada apurahaa peräkkäisinä vuosina
  • Henkilö voi hakea kerrallaan vain yhtä apurahaa
  • Apuraha myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle
  • Apurahaa ei voi saada erikoistumis- tai sitä vastaavaan jatko-, täydennys- tai lisäkoulutukseen, joka johtaa ammattitutkintoon ja josta voi hakea/saada opintotukea tai aikuisopintorahaa
  • Apurahoja ei myönnetä SSL:n opiskelija- tai eläkeläisjäsenelle

Apurahan hakeminen ja päätökset

Hakeminen tapahtuu sähköisesti apurahahakemuksella, jonka löydät tältä sivulta alempaa.

Apurahahakemus liitteineen (muista liittää ohjelma) on oltava perillä hakukuukautta edeltävän kuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä tai epätäydellisiä hakemuksia ei huomioida, eikä niitä myöskään pyydetä täydentämään jälkikäteen. Hakemusta/ liitteitä ei palauteta.

Päivärahakorvauksiin, ansionmenetyksiin ja ruokakuluihin tai matka- ja majoituskuluihin ei myönnetä avustusta. Oheistoimintaa, kuten konferenssi-illallisia tai kultturellista ohjelmaa ei korvata.

P-K:n sairaanhoitajat ry:n hallitus päättää apurahojen myöntämisestä hakukuukautta seuraavan kuukauden kokouksessaan. Apurahasäännöt päivitetään vuoden välein tammikuussa.

Apurahan saajalle ilmoitetaan puhelimitse tai sähköpostilla. Apuraha maksetaan saajalle vain alkuperäisiä maksutositteita vastaan.  Apurahan saajan tulee antaa palaute apurahan käytöstä esim. yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa tai muulla sovitulla tavalla, asiasta sovitaan yhdessä apurahan saajan kanssa. Apurahan saajat ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen.

Joensuussa 19.2.2019

Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry:n hallitus

Tästä apurahahakemukseen.