Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Sairaanhoitajaliiton jäsenmerkki on sairaanhoitajuuden symboli

Saat liittyessäsi jäsenmerkin. Merkki kertoo omaa työtään arvostavasta ja itseään kehittävästä sairaanhoitajasta. Merkistä tunnistaa korkesti koulutetun hoitotyön ammattilaisen, joka tekee itsenäistä ja vastuullista työtä. Vain Sairaanhoitajaliiton jäsenellä on tutkinnon suoritettuaan oikeus käyttää jäsenmerkkiä.

Ensimmäinen merkki on maksuton. Kadonneen tai rikkoutuneen tilalle voi tilata uuden merkin Sairaanhoitajaliitosta info@sairaanhoitajat.fi. Merkin hinta on tällöin 15 euroa. Merkin tilaajan jäsentietojen tarkistamiseksi tilaukseen on liitettävä tilaajan jäsentunniste; jäsennumero tai syntymäaika.

Valmistuvat opiskelijat saavat ensimmäisen jäsenmerkkinsä automaattisesti maksettuaan varsinaisen jäsenmaksun.

Jäsenmerkkiä koskevat säännöt

Sairaanhoitajaliiton jäsenmerkin käytöstä on hyväksytty omat säännöt, joissa määritellään mm. jäsenmerkin käyttöoikeus.
Sairaanhoitajaliiton alueyhdistyksen jäsenellä on oikeus kantaa liiton jäsenmerkkiä. Merkkiä voidaan käyttää työssä, erilaisissa liiton sekä sen alueyhdistyksen tilaisuuksissa sekä sellaisissa tilaisuuksissa, joissa jäsen haluaa osoittaa kuuluvansa Sairaanhoitajaliittoon.

Merkkiä ei saa luovuttaa toiselle henkilölle.

Jos merkki tavalla tai toisella katoaa, jäsen voi ostaa uuden merkin tilaamalla sen liiton toimistosta. Jäsen, joka on eronnut tai erotettu alueyhdistyksestä menettää merkin käyttöoikeuden. Säännöt on hyväksytty liiton kokouksessa 10.9.1994.

Jäsenmerkin historiaa

Sairaanhoitajien ja Sairaanhoitajaliiton jäsenmerkeillä on jo pitkä historia. Ensimmäinen merkki on otettu käyttöön jo vuonna 1881. Sairaanhoitajaliiton kaksi viimeisintä jäsenmerkkiä on rekisteröity tavaramerkeiksi Patentti- ja rekisterihallituksessa 29.12.2006. Sairaanhoitajaliiton nykyinen jäsenmerkki on otettu käyttöön vuonna 1966. Jäsenmerkissä yhdistyvät sininen kahvaristi ja heraldinen valkea ruusuke. Vuodesta 2015 alkaen jäsenmerkit on tehty emaloidusta korumetallista.

Sairaanhoitajan tutkintomerkki


Sairaanhoitajan koulutuksen ja eriasteisten virkatutkintojen merkkinä on käytetty tutkintomerkkiä. Merkki on hopeinen, nelikulmainen pyramidi, jonka on suunnitellut taiteilija Bengt Eriksson vuonna 1966. Merkkiä valmistaa ja myy Kalevala Koru Oy. Katso Kalevala Korun myyntipisteet.

Aloite merkin laatimiseksi tehtiin vuonna 1964 johtajattarien kokouksessa, joka valitsi toimikunnan asiaa valmistelemaan. Toimikunnan ohjeiden pohjalta laativat useat nimekkäät taiteilijat ehdotuksensa, joista valittiin taiteilija Bengt Erikssonin tuore ja omintakeinen ehdotus. Kannallaan seisova 14 mm:n neliö synnyttää porraspyramidin mielikuvan, mutta taiteilija vakuuttaa, että merkki ei pyri kuvaamaan mitään. Se on puhtaasti taiteesen luomistyön tulos, jossa ehkä kuvastuu ammatin kurinalaisuus. Merkin hankkiminen on vapaaehtoista. Sitä kannetaan työ- tai siviilipuvussa. Suunnittelija on pyrkinyt siihen, että se olisi myös koru. (Sairaanhoitaja-lehti 5/66)

Alkuaan merkki on ollut valtion sairaanhoitajakoulujen ja -opistojen pätevyysmerkki. Kokonaan hopeoitu merkki osoitti tuolloin sairaanhoitajan tutkinnon, keskiportaastaan kullattu hopeinen merkki osoitti erikoissairaanhoitajan tutkinnon. Kokonaan kullattu merkki osoitti sairaanhoitajaopettajan ja -johtajan tutkinnon. Sairaanhoitajien koulutusjärjestelmä muuttui osana keskiasteen koulutusuudistusta. Tuolloin todettiin, että ei ollut enää olemassa tahoa, joka olisi määritellyt merkin käytön. Sairaanhoitajaliitto antoi 1990-luvun alussa oman suosituksensa tutkintomerkin käytöstä.

Sairaanhoitajaliiton suositus
Sairaanhoitajan (ns. vanhamuotoinen) ja sairaanhoitajan (AMK) tutkinto oikeuttavat hopeiseen tutkintomerkkiin.
Tutkintomerkin keskiportaan kultauksen edellytyksenä on sairaanhoitajan tutkinto yhdessä terveydenhuollon tai terveystieteiden kandidaatin tutkinnon kanssa tai erikoissairaanhoitajan tutkinto. Nykyiset ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot eivät oikeuta keskiportaan kultaukseen, koska erikoistumisopinnot eivät ole tutkintoja. Kokonaan kullatun tutkintomerkin edellytyksenä on terveydenhuollon tai terveystieteiden maisteritutkinto, sairaanhoitaja ylempi (AMK) tutkinto, sairaanhoitajaopettajan tai sairaanhoitajajohtajan tutkinto.

Merkkien kiinnittäminen
Merkkejä pidetään vasemmalla puolella rinnassa. Alkuperältään vanhin eli Sairaanhoitajaliiton jäsenmerkki on rivissä ensimmäisenä ja lähimpänä rintalastaa, uusin eli Tehyn merkki uloimpana.

Ammatistaan ylpeä kuuluu Sairaanhoitajaliittoon. Lue lisää ja liity jäseneksi nyt!