Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Hoitotakuu ei voi toteutua, jos sairaanhoitajien osaamista ei hyödynnetä

uutinen

Sairaanhoitajan ammattitaidon täysimääräinen hyödyntäminen nopeuttaa hoitoon pääsyä, lisää potilastyytyväisyyttä, turvaa hoidon jatkuvuutta ja parantaa potilaan hoitotuloksia ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Sairaanhoitajaliitto nostaa esiin tulevassa seitsemän päivän hoitotakuuta koskevassa lausunnossaan hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi seuraavaa:

 • Lisätään erikoisosaamista perusterveydenhuoltoon.
 • Potilaat ja asiakkaat ohjataan mahdollisimman suoraan matalalla kynnyksellä niille ammattilaisille, joiden asiantuntemus riittää hoidon aloittamiseen tai asian hoitamiseen.
 • Sairaanhoitajien erilaisia työnkuvia, osaamista ja koulutusta tulee hyödyntää lakiesitystä monipuolisemmin eri asiakasryhmien hoidossa kaikilla hyvinvointialueilla.
 • Eri erikoisalojen erikoistuneiden sairaanhoitajien vastaanottoja (diabetes, astma, kipu jne.) ylläpidetään ja lisätään riittävän hoidon syväosaamisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi.
  • Monisairaiden ja paljon palveluja käyttävien kohdalla hyväksi todettua asiakasvastaava-hoitomallia hyödynnetään laajemmin, koska sillä on saatu tuloksia mm. paljon palveluita käyttävien terveyteen ja toimintakykyyn, potilastyytyväisyyteen, omahoitoon, terveyspalveluiden käyttöön ja kustannuksiin sekä kliinisiin päätetapahtumiin.
  • Sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta hyödynnetään kaikilla hyvinvointialueilla, koska se nopeuttaa hoitoon pääsyä, vapauttaa lääkärien työaikaa vaativampiin tehtäviin ja parantaa pitkäaikaissairaiden hoidon koordinointia. Lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia on oltava riittävästi.
  • Yhtenäisten näyttöön perustuvien toimintatapojen turvaamiseksi ja kehittämiseksi perusterveydenhuoltoon perustetaan kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden vakansseja, kuten erikoissairaanhoidossa jo on.
 • Työnjaon kehittämisen ja tehtäväsiirtojen tulee olla hallittua toimintaa. Sekä potilasturvallisuuden että terveydenhuollon ammattilaisten oikeusturvan kannalta tulee varmistaa selkeät tehtävänkuvat, riittävä täydennyskoulutus ja muiden ammattilaisten konsultointimahdollisuudet. Myös palkkauksen tulee olla oikeassa suhteessa tehtävän vaativuuteen.
 • Laaditaan viralliset ja yhtenäiset tehtävänimikkeet erilaisissa tehtävänkuvissa toimiville sairaanhoitajille, jotta potilaat ja asiakkaat tietävät kenen kanssa asioivat.
 • Sairaanhoitajien koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet lisäävät alan veto-, pito- ja muutosvoimaisuutta.

Lue lisää: sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta. Vastausaikaa on 4.1.2022 saakka.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *