Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Houkutteleva hittiohjelma

Suomen hallitusohjelmaan perustuvassa ja STM:n käynnistämässä Hyvän työn ohjelmassa kannustetaan hyvinvointialueita lisäämään sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta. Keinoina mainitaan henkilöstön tarpeet huomioon ottava ja osallistava johtaminen, parempi työnjako sekä joustavuus. Hyviä asioita.

Asianosaisia on laaja joukko, ja kannustusta tarvitsevat myös muut sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat – palvelujen käyttäjät ja tuottajat yksityisestä julkiseen, ministeriön viranhaltijat sekä poliittista valtaa käyttävät edustajat, esihenkilöt, sairaanhoitajat ja muu hoitohenkilökunta. Unohtamatta mediaa, jolla on merkittävä rooli houkuttelevien hittiohjelmien synnyttämisessä.

Miksi tällaisia mietin? Levyraadin paluu televisioon laittoi ajatukseni laukalle. Houkuttelevissa hittiohjelmissa intro koukuttaa, konsepti on yksinkertainen ja sisältö tempaa mukaansa. Porukka haluaa osallistua, ei vain seurata sivusta. Ohjelma tunnistaa yleisön tarpeet, ja vastaa niihin.

Nostan muutaman trailerin Hyvän työn ohjelmasta. Vetoavissa videokuvissa seurataan koulutuksen lisäämistä, työnjaon muutoksia, rekrytoinnin laajentamista sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemista. Kamera taltioi, kun toimintatapoja muutetaan ja lainsäädäntöä kehitetään. Ja jotta hittiohjelma houkuttelisi tarpeeksi sairaanhoitajia, siihen tulisi mielestäni lisätä vielä seuraavat jaksot: osaamisen arvostaminen, urakehityksen varmistaminen sekä ymmärrys hoitotyön laadun merkityksestä.

Ett attraktivt hitprogram

Programmet för ett gott arbete, som bygger på Finlands regeringsprogram och har initierats av social- och hälsovårdsministeriet, uppmuntrar välfärdsområdena att öka attraktionskraften för social- och hälsovårdssektorn. Som medel för detta nämns ett ledar­skap som är inkluderande och tar hänsyn till personalens behov, bättre arbetsfördelning samt flexibilitet. De alla är goda saker.

Det finns flera parter involverade i sammanhanget, och även andra aktörer inom social- och hälsovården behöver upp­muntran – privata och offentliga tjänste­producenter samt användare av tjänsterna, befattningshavare på ministeriet, förtroende­valda som utövar politisk makt, arbetsledare, sjukskötare och annan vårdpersonal. Inte att förglömma media som spelar en betydande roll i skapandet av ­attraktiva hitprogram.

Vad får min tanke att hoppa in i sådana banor? Skivrådets återkomst i TV satte igång dessa funderingar. I förföriska succé­program är introt fängslande, konceptet enkelt och innehållet medryckande. Publiken vill delta, inte bara stå vid sidlinjen och beskåda det hela. TV-programmet uppfångar publikens behov och besvarar dem.

Låt mig lyfta fram några trailers ur Programmet för ett gott arbete. Läckra videofilmer beskriver ökandet av utbildningen, förändringarna i arbetsfördelningen, utvid­gandet av rekryteringen samt stödet för arbetstrivsel och arbetsförmåga. Kameran registrerar när verksamhetsmetoder förändras och lagstiftningen utvecklas. Och för att hitprogrammet ska locka tillräckligt många sjukskötare anser jag att även följande tilläggsavsnitt ska produceras: värdesättning av yrkeskunnande, säkerställning av karriärutveckling samt förståelse för vikten av vårdarbetets kvalitet.

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 1/2024. Lue digilehteä jäsen- tai tilausnumerollasi.

Heljä Lundgrén-Laine

Puheenjohtaja