Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Hyvinvointialueet tulevat, miten käy hoitotyön

Hyvinvointialuevalmistelu etenee. Toiminnan alkaessa hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Väliaikaiset valmistelutoimielimet johtavat hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua. Hallintosääntöjä siis kirjoitetaan jo kovaa vauhtia, mutta mitä me tiedämme hoitotyön asemasta tulevissa organisaatioissa? Valitettavan vähän. Kuka hoitotyötä johtaa? Nyt on tärkeä varmistaa, että hoitotyön johtaminen näkyy tulevissa organisaatiokaavioissa.

Tulevien hyvinvointialueiden valtuutetut ovat paljon vartijoita. Toivottavasti mahdollisimman moni hoitotyötaustainen ehdokas tulee valituksi, mutta tosiasia lienee se, että valtaosa valituiksi tulevista tulee olemaan muita kuin kollegoitamme. On tärkeää, että myös he ymmärtävät hoitotyön ja sen johtamisen merkityksen.

Kysy siis aluevaaliehdokkaaltasi, miten hän aikoo turvata hoitotyön henkilöstön resurssit sekä hoitotyön johtamisen. Hoitotyötä pitää johtaa ja kehittää, ja sitä varten tarvitaan toimivaltaiset hoitotyön johtajat aina lähijohdosta strategiseen johtoon saakka. Ja aivan kuten hoitotyössäkin, myös sen johtamisessa tarvitaan vahvaa substanssin hallintaa. Vaatimukset hoitotakuusta ja henkilöstömitoituksista voidaan unohtaa, ellei hoitotyötä johdeta ja ellei hoitotyön ongelmiin haeta ratkaisuja ennen hyvinvointialueiden toiminnan aloittamista.

Välfärdsområdena kommer, ­hur ska det gå med vårdarbetet

Beredningen av välfärdsområdena går framåt. När verksamheten börjar hör anordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet till välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter. Provisoriska beredningsorgan leder beredningen av starten av välfärdsområdenas verksamhet och administration. Förvaltningsstadgor skrivs redan i snabb takt, men vad vet vi om vårdarbetets ställning i de kommande organisationerna. Beklagligt lite. Vem leder vårdarbetet? Nu är det viktigt att säkra att vårdarbetets ledning syns i de kommande organisationsschemana.

De blivande välfärdsområdenas fullmäktige har mycket att ansvara för. Förhoppningsvis blir så många kandidater med vårdarbetsbakgrund som möjligt invalda, men sanningen torde vara att merparten av de invalda blir andra en kolleger till oss. De är viktigt att även de förstår betydelsen av vårdarbetet och dess ledning.

Fråga alltså din välfärdsområdeskandidat hur hen tänker trygga vårdarbetspersonalens resurser och vårdarbetets ledning. Vårdarbetet ska ledas och utvecklas och för det behövs behöriga vårdarbetsledare allt från närchefer till den strategiska ledningen. Och alldeles som i vårdarbetet behövs även att dess ledning behärskar substansen väl. Kraven på vårdgaranti och personaldimensionering kan glömmas om inte vårdarbetet leds och om inte lösningar söks på vårdarbetets problem innan välfärdsområdenas verksamhet börjar.

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 1/2022. Lue koko lehti.