Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Laitevastaavan toimenkuva kaipaa määrittelyä

Anestesiasairaanhoitaja Hanna Tiilikainen tuntee lääkinnälliset laitteet läpikotaisin ja opettaa niiden käyttöä pehmytkirurgian leikkaus­osastolla TAYSissa. Viranomaisilta on vastikään tullut ohjeistusta laiteosaamiseen sekä laitevastuuhenkilön toimenkuvaan.

Lääkinnälliset laitteet ja niiden käyttö ovat anestesiasairaanhoitaja Hanna Tiilikaisen erityisosaamista pehmytkirurgian leikkausosastolla Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS). Hän toimii leikkausosaston organisaattorina, laitevastaavana sekä leikkausohjausjärjestelmän ja anestesiatietojärjestelmän vastuuhenkilönä.

– Minulla on ollut urani alusta lähtien sisäinen mielenkiinto lääkinnällisiin laitteisiin. Sisälläni asuu pieni insinööri, hän hymyilee.

Leikkausosastolla olisi mahdotonta hoitaa potilaita ilman lääkinnällisiä laitteita.

– Minulla on tarve ymmärtää, miten se laite toimii, ja miksi se toimii niin kuin se toimii. Miten voimme laitteen avulla auttaa potilasta? hän kuvailee.

Laitevastaavana Tiilikaisen tehtävänä on kouluttaa henkilökuntaa lääkinnällisten laitteiden käyttöön.

– Tein laitekoulutuksille uuden rakenteen lain ja asetusten mukaisesti vuonna 2021. Sen jälkeen olen huomannut merkittävän eron. Kuinka hienosti ihmiset pärjäävät, ja kuinka hyvin he osaavat. Se on aivan huippua! Tiilikainen riemuitsee.

Hän on erityisen ylpeä yksikössään vallitsevasta kulttuurista, jossa kysymiseen ei ole kynnystä. Laitteita halutaan käyttää turvallisesti.

– Meidän alallamme on niin, että mitä kiireisempi tilanne on, sitä vähemmän huomiota voi kiinnittää laitteeseen. Jos ei ole saanut sen käyttöön riittävää koulutusta, silloin laite saa aivan liikaa huomiota tilanteessa, jossa potilas sitä vaatisi.

Meidän alallamme on niin, että mitä kiireisempi tilanne on, sitä vähemmän huomiota voi kiinnittää laitteeseen.

Tiilikainen kiittelee, että on saanut myös apuvoimaa laitekoulutusten pitämiseen ja näyttöjen vastaanottamiseen. Nyt yksikön 52:ta anestesiahoitajaa opettaa jo neljä laitekouluttajaa.

– Laitteitakin on kymmeniä. Meillä on pelkästään hengityskoneitakin viittä eri tyyppiä, Tiilikainen sanoo.

Tekniikan kieli voi olla vaikeaa. Tiilikainen painottaa opetuksessaan mahdollisimman ymmärrettävää kieltä sekä sitä, mitä nimenomaista tietoa käyttäjä laitteesta tarvitsee.

Viranomaiset ovat myös heränneet laiteturvallisuuden merkitykseen. Tammikuussa ilmestyi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) opas laiteosaamiseen, ja huhtikuussa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus julkaisi työkalun laitevastuuhenkilön yleisestä toimenkuvasta.

– Laitevastaava on tehtävä, joka pitää lain ja asetusten mukaan yksiköissä olla kunnossa, ja työhön pitää olla resurssit kunnossa, Tiilikainen sanoo.

Hän korostaa, että kyse on asian­tuntijatehtävästä. Liian usein laitevastaavan tehtäviä hoidetaan jonkin muun toimen ohessa eikä tehtävänkuvaa välttämättä ole kirjattu minnekään.

– Tämä on kuitenkin vastuutehtävä, joka vaatii asianmukaiset tehtävänkuvaukset, asiantuntijaroolin ja sen mukaiset resurssit. Itse koen, että näin turvataan tehtävän asianmukainen jatkuvuus silloinkin, kun ihmiset vaihtavat työpaikkaa tai -tehtäviä, Tiilikainen sanoo.

Laitekoulutusten järjestäminen

Laitekoulutuksesta vastaavan tulee olla syvällisesti perehtynyt ja kouluttautunut sekä laitteisiin että niiden kliiniseen käyttöön ja käyttöympäristöön.

Lääkinnällisten laitteiden käyttöön liittyvät riskit on arvioitava.

Riskiarvioinnin perusteella valitaan ne laitteet, joiden käyttämiseen tarvitaan sekä erillinen koulutus että osaamisen varmentaminen näytöllä, tentillä tai muulla suorituksella.

Koulutuksen sisältö luodaan sen mukaan, mitä osaamista yksikössä vaaditaan. Koulutuksessa painotetaan laitteen tarkoituksenmukaista ja turvallista käyttöä.

Koulutusten pitämiseen sekä osaamisen osoittamiseen varataan riittävästi resursseja.

Esihenkilö dokumentoi laiteosaamisen.

Laiteosaamista ylläpidetään vakiintuneiden koulutuskäytäntöjen avulla.

Lisätietoja: STM: Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö – opas laiteosaamisen varmistamiseen. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus: Laitevastuuhenkilön yleinen toimenkuva.

Teksti Mari Schildt

Kuva Eino Ansio

Artikkeli on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 3/2024. Lue digilehteä jäsen- tai tilausnumerollasi.

Tutustu tarkemmin Sairaanhoitaja-lehteen. Lue verkkosivuilla aiemmin julkaistuja Sairaanhoitaja-lehden avoimia juttuja.