Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Meppiehdokkaat ottivat kantaa eurovaaliteeseihimme

uutinen

Alkuvuodesta lähestyimme puoluetoimistoja pienellä eurovaaligallupilla. Kysyimme meppiehdokkailta, miksi sairaanhoitajan kannattaisi äänestää juuri sinua ja mitkä ovat kolme itsellesi tärkeintä arvoa. Lisäksi pyysimme ehdokkaita ottamaan lyhyesti kantaa eurovaaliteeseihimme. Seitsemän ehdokasta vastasi kysymyksiimme. Julkaisemme vastaukset aakkosjärjestyksessä. Toivomme, että tämä gallup osaltaan innostaa äänestämään vaaleissa. Ennakkoäänestysaika on 29.5.–4.6.2024. Vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024.

*******************************************************************************************************

Sari Helin Huono Äiti -yrittäjä, toimittaja, SDP, Numero 130

Miksi sairaanhoitajan kannattaisi äänestää juuri sinua?
Olen kansainvälinen, osaava ja asialleni omistautunut yrittäjä. Teen, minkä lupaan. Halusimmepa tunnustaa sen tai emme, olemme kaikki mukana politiikassa. Terveydenhuollossa on kiireesti investoitava henkilöstöön – samoin kuin kansanterveyteen, resursseihin ja rakennuksiin – ja puututtava jatkuvaan terveyteen liittyvään eriarvoisuuteen, jota ei voida hyväksyä.

Mitkä ovat kolme itsellesi tärkeintä arvoa?
Rehellisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo

Ota kantaa Suomen Sairaanhoitajien eurovaaliteeseihin.
Euroopan sairaanhoitajapula on ratkaistava Euroopassa. Se ratkeaa kahdella tavalla, kouluttamalla tarpeellinen määrä ammattilaisia ja maksamalla kilpailukykyistä palkkaa niin, että sairaanhoitajan työ pysyy kiinnostavana ja arvostettuna työnä. Sairaanhoitajien työn vaativuus lipuu monin paikoin lähelle lääkärin osaamista ja siitä on maksettava vastuun mukainen korvaus.

*******************************************************************************************************

Timo Huhtamäki, EU-ilmastolähettiläs, toimitusjohtaja, Vihreät, Numero 199

Miksi sairaanhoitajan kannattaisi äänestää juuri sinua?
Koska hyvinvoiva yhteiskunta tarvitsee hyvinvoivat tekijänsä, ja EU-politiikan tulee tukea tätä perusajatusta. Näen sairaanhoitajien roolin laajassa merkityksessä paitsi hyvinvointiyhteiskunnan tärkeinä toteuttajina, myös erilaisten poikkeustilanteiden turvaajina. Olen halukas nostamaan EU:n tasolla ymmärrystä sairaanhoitajapulan vakavuudesta ja hoidon laadun merkityksestä, ja sen laajoista kytköksistä kriisinsietokykyyn ja potilasturvallisuuteen.

Mitkä ovat kolme itsellesi tärkeintä arvoa?
Terveys, turvallisuus ja vapaus.

Ota kantaa Suomen Sairaanhoitajien eurovaaliteeseihin
Sairaanhoitajapulan ymmärryksen puute politiikassa on jäänyt varjoihin.
Tulevaisuuden kasvava kysyntä terveydenhuollolle ei ole siirtynyt budjeteiksi sairaanhoitajien koulutukseen tai hoitotyön kehittämiseen. Hoitajapulan kestävä ratkaisu tapahtuu koulutusbudjetteja lisäämällä, mitä Europarlamentin tulisi tukea esimerkiksi ammattipätevyysdirektiiviä kehittämällä.
Sairaanhoitajien rooli nähdään liian suppeasti, vaikka rooli poikkeustilanteissa on valtavan suuri.

*******************************************************************************************************

Rosa Meriläinen, Vihreät, Numero 206

Miksi sairaanhoitajan kannattaisi äänestää juuri sinua?
Olen sitoutunut ja innostunut edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. Europarlamentti voi omalta osaltaan edistää palkkatasa-arvoa ja vähentää naisiin työelämässä kohdistuvaa väkivaltaa ja häirintää.

Mitkä ovat kolme itsellesi tärkeintä arvoa?
Ilo, rakkaus ja vapaus.

Ota kantaa Suomen Sairaanhoitajien eurovaaliteeseihin.
Sairaanhoitajapulan ratkaiseminen on mitä tärkein eurovaalikärki. Se on aito eurooppalainen haaste, joka on kyettävä ratkaisemaan. Siinä on kyse ihmisten hengestä ja terveydestä. Tämän asian hoitaminen on politiikkojen velvollisuus. Uskon kuitenkin, että välttämättä osa ratkaisua on houkutella sairaanhoitajia Euroopan ulkopuolelta.

*******************************************************************************************************

Ari Mönttinen, terveyskeskuslääkäri, Kristillisdemokraatit, Numero 25

Miksi sairaanhoitajan kannattaisi äänestää juuri sinua?
Todella tiedän, mitkä meidän sotealan ongelmat on ja olen päivittäin täysin riippuvainen sairaanhoitajien sujuvasta ja riittävästä työpanoksesta.

Mitkä ovat kolme itsellesi tärkeintä arvoa?
Ihmisten tasa-arvo, nuorten ammattilaisten ohjaaminen kaikissa tilanteissa ja lähimmäisestä vastuun ottaminen silloin kun hän sitä tarvitsee.

Ota kantaa Suomen Sairaanhoitajien eurovaaliteeseihin
En voisi olla enempää samaa mieltä kanssanne terveyskeskuslääkärinä. Ongelmaa ei ratkaise ulkomailla opiskelleet, koska kieli on sairaanhoitajan ensisijainen instrumentti. Me Suomessa koulutamme kyllä huippusairaanhoitajia tarpeisiimme riittävästi, mutta he joutuvat työssään pettymään ihanteiden ja realiteettien ristiriitaan kun yksinkertaisesti puuttuu tarpeeksi käsiä. Rittämättömyys ajaa osaajia vaihtamaan alaa ja siten hukkaamme valtavan osaamispotentiaalin.

*******************************************************************************************************

Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, Kokoomus, Numero 220

Miksi sairaanhoitajan kannattaisi äänestää juuri sinua?
Toivottavasti arvojeni vuoksi ja siksi, että olen tehnyt 16 vuotta Euroopan parlamentissa terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa useista eri näkökulmista. Olen ollut useiden terveysaiheisten intressiryhmien puheenjohtaja – esimerkiksi astma- ja allergiaryhmän, tehohoidon tilaa kartoittavan ryhmän ja naisten terveyttä koskevan intressiryhmän. Niiden ansiosta olen tavannut paljon asiantuntijoita, potilasryhmiä ja terveydenhuollon työntekijöitä, joilta olen saanut paljon ymmärrystä siitä, millaista lainsäädäntöä terveysalalla tarvitaan.
Varsinainen syy äänestää ei luonnollisesti ole se, että äitini oli terveydenhoitaja, mutta ei liene pahitteeksi, että hänen elämäntyönsä kautta ymmärrys alan tärkeydestä ja haasteista on syntynyt jo varhain.

Mitkä ovat kolme itsellesi tärkeintä arvoa?
Vauras, inhimillinen ja ekologinen Eurooppa. Ilman vaurautta ja talouden vakautta meillä ei ole voimavaroja rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja ratkoa edessä olevia ongelmiamme, kuten ilmastonmuutosta. Talouden voimavarat on käytettävä ihmisten hyvinvoinnista ja hoivasta huolta pitämiseen. Jos emme toimi planeetan rajoissa ja ratko edessämme olevia ympäristö-, ilmasto- ja biodiversiteettihaasteita, kustannukset nousevat moninkertaisiksi ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävien toimien kustannuksiin verrattuna.

Ota kantaa Suomen Sairaanhoitajien eurovaaliteeseihin.
Teesit ovat erinomaiset ja sitoudun viemään niitä eteenpäin. Vain yhdessä EU:ssa toimien voimme ratkaista eurooppalaisen hoitajapulan, jossa on kyse sekä veto- että pitotekijöistä. Jo tänä keväänä kysyin Euroopan komissiolta kirjallisen kysymyksen siitä, miten EU aikoo sairaanhoitajapulaa ratkoa. Myös koulutuksen ja ammattitaidon eurooppalaisen tason nosto on hyvin tärkeää. Myös Suomessa olemme nähneet huolestuttavia merkkejä esimerkiksi lähiopetuksen määrän vähenemisestä. Tähän liittyen EU:n ammattipätevyysdirektiiviä tulisi pikimmiten ensi vaalikaudella vahvistaa.

*******************************************************************************************************

Niina Ratilainen, Vihreät, Numero 210

Miksi sairaanhoitajan kannattaisi äänestää juuri sinua?
Olen AMK-koulutuksen saanut empaattinen feministi. Veljeni on sairaanhoitaja ja monet ystäväni hoitoalalla. Tunnen alan tilannetta ja välitän naisvaltaisen alojen iloista, haasteista ja tulevaisuudesta. Tällä hetkellä tutustun tammikuussa syntyneen tyttäreni kanssa alan lasten palveluihin. Tunnen alaa ja sen työntekijöiden arkea hyvin. Minusta poliitikon tulee olla kartalla ihmisten todellisuudesta, jotta voi ratkoa politiikassa ongelmia ihmisten parhaaksi.
Minulla on pitkä kokemus politiikasta. Toimin EU:n ytimessä EU:n Alueiden komiteassa: vihreiden puheenjohtajana ja Ukraina-edustajana. Työtäni teen tasa-arvon, tyttöjen oikeuksien sekä kehitysyhteistyön ja ulkopolitiikan parissa. Nämä ajat tarvitsevat ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaajia, joilla on inhimillisyyttä ja empatiaa.

Mitkä ovat kolme itsellesi tärkeintä arvoa?
Vaaliteemani: vapaus, vehreys, tasa-arvo. Euroopan pitää vakauttaa maailmaan, tuoda ihmisille rauhaa ja vastustaa autoritäärisiä hallintoja. Maapallon täytyy olla nykyistä paremmassa kunnossa tuleville sukupolville. Euroopan pitää olla ensimmäinen maanosa, joka saavuttaa sukupuolten tasa-arvon.

Ota kantaa Suomen Sairaanhoitajien eurovaaliteeseihin.
”Sairaanhoitajien ja hoitotyön johtajien pätevyysvaatimuksia ei saa madaltaa.”
Ehdottomasti juuri näin. Nykyinen hallitus on väläytellyt sairaanhoitajan tutkinnon pituuden lyhentämistä kahteen vuoteen. Siinä ajassa ei voi pystyä sisäistämään mm. ihmisen anatomian oppimäärää tai ihmisen psyko-fyysis-sosiaalista kokonaisuutta hahmottaan siten, että osaa toimia sairaanhoitajan tehtävässä. Ei halpuuteta yhteiskunnallisesti merkittävien ammattien osaamisvaatimuksia.
Hoitotyön johtajilla ja esihenkilöillä on ollut erityisen ratkaiseva rooli nimenomaan kriisien hallinnassa. Hoitotyön esihenkilön tärkein tehtävä on mahdollistaa kliinistä työtä tekevien mahdollisimman hyvät työolot ja resurssit. Tämä kaikki kaatuisi muuten suorittavan työn jo valmiiksi kuormittuneeseen tilanteeseen päälle. Hoitotyön esihenkilöitä ja johtajia ehdottomasti tarvitaan.
”Euroopan on koulutettava sairaanhoitajansa itse.”
On totta, ettei kansallisella tasolla ole tarpeeksi hyvin haluttu ratkaista sairaanhoitajapulaa. Vaikka ongelmaa pyrittäisiin ratkaisemaan kansallisesti, meillä ei ole riittävästi osaajia yhä syvenevään hoitajapulaan. Tästä syystä meidän tulee saada maahanmuuttavat ammattilaiset oikeisiin työtehtäviin kieli- ja muuntokoulutusten kautta. Mikäli koulutamme ulkomaalaisia hoitajia, meidän tulee varmistaa, että he jäävät Suomeen töihin. Tämä varmistetaan työn pito-ja vetovoimalla, ottamalla nämä ihmiset mukaan yhteiskuntaan ja työyhteisöihin, oikeellisella palkkauksella ja koulutuksella, joka sisältää myös vaatimuksellista suomen kielen opetusta, ettei koulutusohjelmia toteuteta vain englanniksi. Koulutuspaikkojen määrästä tulee huolehtia ja koulutusohjelman sisältö ja pituus säilyttää laadukkaalla tasolla.
”Euroopassa on oltava vahva hoitotyön johto.”
Tästä olen täysin samaa mieltä.

*******************************************************************************************************

Maria Rautanen, ydinvoimateollisuuden järjestelmäasiantuntija, Kokoomus, Numero 224

Miksi sairaanhoitajan kannattaisi äänestää juuri sinua?
Pääteemani EU-vaaleissa on EU:n ja erityisesti Suomen huoltovarmuuskysymykset, joihin ilman muuta kuuluu terveydenhuollon kantokyky. Laadukas ja toimiva terveydenhuolto ammattihenkilöstöineen on tärkeä tekijä, kun puhutaan huoltovarmuudesta ja kriisinsietokyvystä. Tässä sairaanhoitajat ovat suurin ammattiryhmä. Tulisin EU:ssa edistämään sairaanhoitajapulan ratkaisemista.

Mitkä ovat kolme itsellesi tärkeintä arvoa?
Koti, uskonto ja isänmaa. Jälkimmäiseen kuuluu hyvinvointivaltio, jossa on turvallista elää. Hyvinvointivaltiossa huolehditaan ympäristöstä kestävällä tavalla sekä ikääntyvistä ihmisistä kunnioittavasti, valtion talous saatetaan tasapainoon ja laadultaan hyvään terveydenhuoltoon pääsee ilman pitkiä jonotusaikoja.

Ota kantaa Suomen Sairaanhoitajien eurovaaliteeseihin.
Teesit pitäisi ehdottomasti ajaa sisään tulevalla istuntokaudella. Euroopan sairaanhoitajapula ja koulutustasot liittyvät osaltaan yhteen. Euroopan ulkopuolelta saatavaa hoitohenkilöstä on koulutettava yhteisten koulutusohjelmien mukaisesti kaikissa EU maissa. Samoin kaksi viimeistä teesiä nivoutuvat hyvin yhteen. Tulevaisuudessa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota laadukkaaseen työnjohtamiseen ja -ohjaukseen, eikä kelpoisuus- ja pätevyystasoja saa laskea.

*******************************************************************************************************

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *