Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Mervi Vartiainen on Pohjois-Karjalan vuoden sairaanhoitaja 2018

uutinen

Pohjois-karjalan vuoden sairaanhoitajaksi on valittu sairaanhoitaja ja tiimivastaava Mervi Vartiainen. Hänen työyksikkönsä on Siilaisen kuntoutumisyksikkö ja siellä kotisairaala.

Mervi on ollut kehittämässä syöpäpotilaan hoitoa tekemällä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat olleet erikoisen lähellä sydäntä. Viime vuosina kotisairaalan toiminnan suunnittelu ja toteutus on tarjonnut syöpäpotilaan hyvän saattohoidon myös kotona. Erityisen tärkeää on ollut läheisten mukanaolon mahdollistaminen hoidossa.

Tämä vaatii sitoutumista ja sydäntä nähdä perheen kokonaistilanne ja elämän jatkumisen mahdollistaminen tutussa ympäristössä tuen ja tiedon avulla. Mervi on ollut keskeinen henkilö tässä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa tiiminvetäjänä ja sairaanhoitajana. Toiminnan laajentuessa myös muuhun hoitamiseen kotona, on pitänyt perehtyä asioihin ja se on vaatinut kouluttautumista ja jatkuvaa uuden opettelua. Mervi on ansiokkaalla toiminnallaan saanut potilaiden, omaisten ja työyhteisön luottamuksen. Kotisairaalan ja palliatiivisen osaston yhteistoiminta antaa mahdollisuuden hyvään hoitoon niin potilaille kuin omaisille.

Mervi on itse paljon hakenut tietoa hoitotyöstä ja on ollut halukas jakamaan tietoa niin omalle hoitotiimille kuin eri työyhteisöille ympäri maakuntaa. Mervi on jaksanut viedä asioita eteenpäin, vaikka muutosten kourissa se ei ole aina ollut helppoa. Mervi on kokenut tärkeänä hoitotiimiin kanssa yhdessä toimisen ja tiedon jakamisen kuin vastaanottamisen. Mervin toiminnassa näkyy kunnioitus kollegoita kohtaan. Mervi arvostaa koko tiimin ja yhteistyö tahojen toimintaa kehittämistyössä.

Kotisairaalatoiminta kaikkinensa on osoitus taidosta kehittää hoitokäytäntöjä. Yhteistyötaidot ovat olleet merkittävässä asemassa kehittämisessä. Yhteistyö on ollut laaja-alaista ja moniammatillista. Mervi on työn ohessa jatkuttavasti päivittänyt osaamista kouluttautumalla, etsimällä tietoa ja tutustumalla eri sairaaloiden ja hoitokotien toimintaan. Työn tuloksena on syntynyt toimiva kotisairaala, jonka kehittämisessä ja toiminnan edistämisessä on Mervillä merkittävä rooli. Siitä osoituksena on toiminnan laajeneminen 4 sairaanhoitajan toiminnasta 13 sairaanhoitajan toimintaan. Mervi on ylpeä siitä, että on saanut olla mukana tässä mahtavassa kehittymiskaaressa. Hän on tuonut sen esiin monissa luentotilaisuuksissa. Innostus välittyy kuulijalle.

Monilta osa-alueilta on suoritettu erikoistumisopintoja mm. hoitotiede, geriatrinen hoitotyö, kivun hoito ja palliatiivisen hoidon erikoistumisopinnot. Johtamisen opintoja 60 opintopistettä ja ylemmästä AMK opintoista puuttuu enää opinnäytetyö. Mervin pitkä kokemus ja toiminta tiivastaavana osoittavat, että hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot.

Mervi Vartiainen, Vuoden sairaanhoitaja 2018 Pohjois-Karjala

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!