Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Nyt stoppi tälle

Sairaanhoitajaliiton koronakyselyn viimeisimmissä, 16.4. kootuissa vastauksissa kuuluu sairaanhoitajien yhä voimistunut hätähuuto koronakriisin eturintamasta. Suojavarusteita ei ole käytössä riittävästi ja lisäksi osa työnantajista on suositellut käyttöön järjettömiä ja epähygieenisiä suojausvaihtoehtoja, jotka eivät suojaa vaan ennemminkin lisäävät tartuntavaaraa.

Työnantajien velvollisuus suojella työtekijöitä ja ylläpitää potilasturvallisuutta tuntuu monin paikoin unohtuneen. Poikkeusolot eivät kuitenkaan vapauta noudattamasta työsuojelu- terveydenhuolto- ja potilaslakia. On myös syytä muistaa, että tieteelliseen näyttöön perustuvat ilma-, pisara- ja kosketuseristysvarotoimiohjeet ovat edelleen voimassa. Työnantajien pitää lopettaa ohjeistusten suhteen sooloilu. Ei ole hyväksyttävää, että ohjeistus vaihtelee aina sen mukaan mitä tarvikkeita on saatavilla. Jos työyksikössä ei voida toimia parhaalla tavalla, se pitää kertoa rehellisesti ja ohjata toimimaan toiseksi parhaalla tavalla. Välttelevä ja valheellinen toiminta on edesvastuutonta ja ammattihenkilöitä törkeästi aliarvioivaa. Me emme voi sellaista hyväksyä.

On korkea aika pohtia myös sitä, onko nykyinen ohjeistuksen ”komentomalli” hyvä vai voidaanko asiat hoitaa järkevämmin. Tuntuu kovin raskaalta järjestelyltä, että ensin ministeriö muuttaa ohjeistusta ja neuvottelee sen jälkeen sairaanhoitopiirien ja THL:n kanssa ohjeiden muutoksista. Sitten sairaanhoitopiirit päivittävät ohjeitaan sen mukaan, mitä varusteita heillä on. Näin ollaan tilanteessa, että ensinnäkin ohjeistetaan sellaiseen, minkä tiedetään vaarantavan työ- ja potilasturvallisuutta ja toiseksi ohjeistukset jalkautuvat kentälle monenkirjavana sekametelisoppana. Kuka työntekijä pystyy tällaisessa tilanteessa tekemään töitään ja ylipäätään pysymään täysijärkisenä.

Meidän nähdäksemme ohjeistuksen jatkuvaa päivittämisen tarvetta ei ole. Kysymme sen sijaan, kulkevatko viestit hoitohenkilökunnalta ja työnantajilta ollenkaan ylimmän virkamiestason ja valtiovallan suuntaan. Ehkä sen kanavan auki pitäminen helpottaisi tilannetta.

Kentällä on kovatasoinen ammattilaisten joukko. Meillä on tutkimusnäyttöön perustuva ohjeistus olemassa. Näihin asioihin ei tarvitse eikä tule puuttua. Sen sijaan pitää olla ajan tasalla siitä, mikä on oikea ja ajantasainen suojavarustetilanne. Sitten pitää laatia skenaario suojavarustepulan ratkaisemiseksi. Jos näin on jo tehty, siitä olisi hyvä kuulla.

Milloin muuten saadaan käyttöön ensimmäiset Suomessa valmistetut korkeatasoiset terveydenhuollon käyttöön suunnitellut suojavarusteet?

Jos niitä odotellessa työpaikoilla vaarannetaan potilas- ja työturvallisuutta väärillä ohjeistuksilla, eikä asiaa saada kuntoon, tulee työntekijöiden tai esimiesten raportoida epäkohdista aluehallintovirastoon.

Sairaanhoitajaliiton koronakysely on ollut auki maaliskuun puolivälistä alkaen. Kyselyyn voi vastata nimettömästi täällä.

Koronakyselyyn on tullut kuukaudessa noin 740 vastausta. Vastaajista 86 prosenttia on sairaanhoitajia, 8 prosenttia terveydenhoitajia, 5 prosenttia esimiehiä, 2 prosenttia ensihoitajia, 2 prosenttia kätilöitä ja loput opiskelijoita ja muita ammattilaisia.

Vastaajista 86 prosenttia työskentelee julkisella sektorilla ja 12 prosenttia yksityissektorilla. Sairaalassa työskentelee 47 prosenttia vastaajista. Viimeisimmät vastaukset voi lukea tästä.

Nina Hahtela

Puheenjohtaja