Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Polulta kliiniselle uralle

Sairaanhoitajakoulutuksen vetovoimaisuus, hoitotyön uramahdollisuudet ja erikoistumiskoulutukset ovat puhuttaneet loppuvuonna. Uudessa hallitusohjelmassa sote-alan veto- ja pitovoimaa luvataan tukea kehittämällä urapolkumalleja ja mahdollistamalla ammatillinen kehittyminen. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt tiekartassaan vuosille 2022–2027 keinoja sote-alan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseen. Näitä ovat esimerkiksi mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on ammattiuralla eteneminen.

Sairaanhoitajan ammatti on mahdollisuus monelle polulle, mutta millaisille urille nuo polut johtavat? Moni sairaanhoitaja on löytänyt uransa kliinisen työn ulkopuolelta, ja meillä on useita hienoja esimerkkejä urakehityksestä vaikkapa koulutusalalta, asiantuntijatehtävistä tai yritystoiminnasta. Sairaanhoitajista on moneksi.

Ajankohtainen ja tärkeä kysymys on kuitenkin se, miten saamme sairaanhoitajien polun johtamaan kliiniselle uralle välittömässä asiakas- ja potilastyössä. Siinä työssä, jossa sairaanhoitajien ydinosaamista tarvitaan ja johon ammattimme tähtää. Ratkaisu on sairaanhoitajien osaamiseen perustuvan kliinisen urapolkumallin käyttöönotto yhdessä työn vaativuutta vastaavan palkkauksen kanssa. Samalla sairaanhoitajien ammattinimikkeet täytyy yhdenmukaistaa ja erikoistumiskoulutuksia tukea kansallisesti. Näin sairaanhoitajien ammatillinen polku saadaan johtamaan aidosti vetovoimaiselle kliiniselle uralle.

Från stig till klinisk karriär

Sjukskötarutbildningens attraktivitet, vårdarbetets karriärutsikter och specialiseringsutbildningar har debatterats i slutet av året. I det nya regeringsprogrammet lovar man stödja vårdbranschens drag- och hållkraft genom att utveckla karriärstigsmodeller och möjliggöra professionell utveckling. Social- och hälsovårdsministeriet har i sin vägkarta för åren 2022–2027 lagt fram metoder för att trygga tillräcklighet och tillgång till personal inom social- och hälsovården. Sådana är till exempel möjligheten till kontinuerlig inlärning och utveckling av det egna kunnandet. Målet är att avancera i yrkeskarriären.

Sjukskötaryrket ger möjlighet till många stigar men till vilka karriärer leder stigarna? Mången sjukskötare har funnit sin karriär utanför det kliniska arbetet och vi har flera fina exempel på karriärutveckling till exempel inom utbildningssektorn, expertuppdrag eller företagarverksamhet. Sjukskötare klarar av så olika saker.

En aktuell och viktig fråga är ändå hur vi ska få sjukskötarstigen att leda till en ­klinisk karriär i direkt klient- och patientarbete. I det arbete där sjukskötarnas kärnkunskaper behövs och som vårt yrke är inriktat på. Lösningen är att ta i bruk en klinisk karriärstigsmodell som grundar sig på sjukskötarnas kunnande tillsammans med löner som motsvarar arbetets svårighetsgrad. Samtidigt måste sjukskötarnas yrkesbeteckningar förenhetligas och specialutbildningar stödjas nationellt. Så får man sjukskötarnas yrkes­stig att leda till en verkligt attraktiv karriär.

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 6/2023. Lue digilehteä jäsen- tai tilausnumerollasi.

Heljä Lundgrén-Laine

Puheenjohtaja