Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajaliiton aluevaaliteesit: Ensin on ratkaistava sairaanhoitajapula

uutinen

Aluevaaleissa 2022 valitaan päättäjät, joilla on tärkeä rooli tulevien hyvinvointialueiden palveluiden järjestämisessä ja toteuttamisessa.  

Meillä on vuosi 2022 aikaa valmistautua siihen, että asiakkaat ja potilaat saavat tulevilla hyvinvointialueilla parasta ja oikea-aikaista hoitoa ja palveluita. Sairaanhoitajat ovat avainroolissa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja järjestämisessä.

Tässä neljä teesiämme aluevaaleihin.

Suomi ilman sairaanhoitajia, ei kiitos.

Sairaanhoitajapulan ratkaisemista on priorisoitava, koska muuten sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvointialueilla eivät voi toteutua.

Sosiaali- ja terveydenhuolto on hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Sairaanhoitajat ovat keskeinen ammattiryhmä palveluiden tuottamisessa. Ilman tekijöitä ei ole palveluita. Sairaanhoitajapulan ratkaiseminen on aloitettava sairaanhoitajien palkkauksen korjaamisesta tehtävän vaativuutta vastaavalle tasolle. Palkkauksen korjaaminen pitää sairaanhoitajat paremmin alalla ja saa harkitsemaan alalle palaamista. Palkkauksen korjaamisella helpotetaan resurssipulaa. Kun resurssipula helpottaa, muidenkin asioiden ratkaiseminen tulee mahdolliseksi.

Sairaanhoitajapulan ratkaiseminen kuuluu työnantajataholle, tuleville hyvinvointialueille sekä viime kädessä valtiojohdolle. Hyvinvointialueiden toimintaedellytykset on turvattava.  Sairaanhoitajille sekä hoitoyön esihenkilöille ja johtajille tulee antaa työrauha tehdä ensiarvoisen tärkeää työtään.

Suomi ilman ammattitaitoisia sairaanhoitajia, ei kiitos.

Tämä teesimme tarkoittaa sairaanhoitajan ammattiroolin ymmärtämistä: sairaanhoitaja on hoitotyön korkeimmin koulutettu asiantuntija, joka työssään usein toimii vastaavan ja koordinoijan roolissa sekä oman hoitotyön alueensa syväosaajana.

Terveydenhuoltoon tarvitaan riittävä määrä sairaanhoitajia, heidän roolinsa ja osaamisensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on ratkaiseva.

Meillä on kliinisessä työssä niin perustutkinnon suorittaneita yleis- ja erikoissairaanhoidosta vastaavia sairaanhoitajia, erikoistuneita sairaanhoitajia, lääkkeenmääräämisoikeuden omaavia sairaanhoitajia kuin laajavastuisissa työnkuvissa toimivia sairaanhoitajia. Kaikkia heitä tarvitaan, kunkin ryhmän osaamista tulee hyödyntää mielekkäällä tavalla.

Sairaanhoitajan osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa kaikilla tasoilla. Hoitotyön osa-alueet vaativat syväosaamista eikä sairaanhoitajia voi siirrellä osaamisalueelta toiselle olettamuksena se, että sairaanhoitaja kuin sairaanhoitaja pärjää kaikilla hoitotyön alueilla. Näin ei ole. Jos sairaanhoitajia pompotellaan yksiköstä toiseen, potilasturvallisuus voi vaarantua ja syväosaaminen alkaa murentua.

Hyvinvointialue ilman sairaanhoitajien ammattitaidon täysimääräistä käyttöä, ei kiitos.

Tällä teesillä haluamme sanoa, että sairaanhoitajien korkeatasoinen osaaminen tulee ottaa paremmin käyttöön. Sairaanhoitajille itselleen koulutusta ja osaamista vastaavan työn tekeminen on mielekästä ja hoitotyön vetovoimaa lisäävää. Potilaat sekä asiakkaat hyötyvät laadukkaasta ja korkeatasoisesta osaamisesta.

Tutkimusnäyttö osoittaa, että kehittämällä ja hyödyntämällä systemaattisesti sairaanhoitajien laajavastuisia työnkuvia niin perinteisessä vastaanottotyössä kuin kasvavissa koti- ja etäpalveluissa voidaan parantaa väestön saamia palveluita, hoitoon pääsyä, hoidon laatua, potilaslähtöisyyttä ja potilaan palveluista saamaa hyötyä.

Organisaatiot ilman hoitotyön johtamista, ei kiitos.

Hoitotyön johtamisen teesimme liittyy organisaatioiden nykyiseen tilanteeseen sekä tulevien hyvinvointialueiden organisaatiorakenteisiin.

Hoitotyön substanssijohtajalla on oltava toimivaltainen rooli lähijohtamisesta strategiseen johtamiseen.

Hoitotyön substanssijohtamisen varmistaminen on edellytys sille, että hoitotyötä ylipäätään voidaan kehittää vastaamaan väestön tarpeita uusilla hyvinvointialueilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *