Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Suomen Sairaanhoitajat palkitsi Nouseva tähti -tunnustuksella kymmenen sairaanhoitajaa

uutinen

”Hän antaa sairaanhoitajan työstä erittäin hyvän kuvan tuleville sairaanhoitajille.”

Nouseva tähti -tunnustus myönnettiin tänä vuonna kymmenelle uransa alussa olevalle sairaanhoitajalle. Suomen Sairaanhoitajat jakoi tunnustuksia jo kuudetta kertaa.

  • Olemme iloisia voidessamme Nouseva tähti -tunnustuksilla nostaa esiin uraansa aloittelevien sairaanhoitajien huikeaa osaamista sekä heidän merkitystään työyhteisöissä ja koko terveydenhuollossamme, sanoo Suomen Sairaanhoitajien puheenjohtaja Nina Hahtela.

Vuoden 2022 Nousevat tähdet tulevat eri puolilta Suomea ja edustavat hyvin erilaisia työpaikkoja ja erikoisaloja.

  • On todella hienoa, että näiden sairaanhoitajien arvo ja merkitys työpaikoilla on noteerattu. Ehdotuksen tekijät ovat tärkeässä nostamassa uransa alussa olevien kollegoiden osaamista. Kiitos ehdottajille ja onnittelut valituille, tiivistää Suomen Sairaanhoitajien asiantuntija Anne Pienimaa.

Vuoden 2022 Nouseva tähti -palkinnon saivat: Aino Karjalainen, Anni Kesti, Suvi Lindström, Meri Saarnikko, Jenni Siivola, Tico Svart, Mishel Tatarnikova, Iina Uusipulkamo, Minna Vapa ja Iida Vornanen.

  • Näillä nuorilla sairaanhoitajilla on palo hoitotyöhön, he ovat sitoutuneita ja innokkaita kehittämään ja kehittymään, puheenjohtaja Hahtela kiittelee. 

Palkintoperusteluissa korostuvat ehdokkaiden positiivisuus ja aloitteellisuus, kyky antaa ja ottaa vastaan palautetta, innostunut ja kehittävä ote työhön sekä oman ja kollegoiden ammattitaidon arvostaminen. Monen tunnustuksen saaneen kohdalla ehdotustekstissä mainitaan, että ehdotettu henkilö saa asiakkailta, potilailta ja perheiltä usein kiitosta työstään. Tänä vuonna ehdotuksissa korostui erityisesti työyhteisön nuorten sairaanhoitajien merkitys positiivisen ilmapiirin luojina.

Nouseva tähti -tunnustuksen saaneet saavat pääsyn Sairaanhoitajapäiville 2023 sekä rahallisen tunnustuksen.

Näin tunnustuksen saaneita kuvattiin ehdotuksissa.

Aino Karjalainen, SiunSote, Siilaisen kuntoutumiskeskus, neurologinen kuntoutusosasto.

”Aino on ollut innokkaana kehittämässä kotiutumiseen liittyviä asioita, toiminut kotiutusyhdyshenkilönä ja tuonut uusia, raikkaita näkökulmia kotiutuksen pulmiin. Lisäksi hän on ennakkoluulottomasti ollut mukana antamassa aivohalvauspotilaille ohjausta ja perehtynyt asiaan.”

Anni Kesti, KYS sisätautien osasto.

”Anni on äärimmäisen positiivinen, kannustava ja iloinen sairaanhoitaja, joka levittää hyvää tuulta koko osastolle. Annin työote on kollegiaalinen ja moniammatillinen: jokaisen ammattiryhmän työ on kunnioitettavaa. Hänen positiivisuutensa ja kehitysmyönteisyytensä ovat voimavaroja, joita haluan nostaa esiin.”

Suvi Lindström, HUS Jorvin sairaalan neurologian vuodeosasto.

”Suvi on aktiivinen uuden oppija. Hän on harvinaisen hyvin sisäistänyt neurologisen potilaan hoitotyön suhteessa siihen, että valmistuminen oli alle vuosi sitten. Työkavereilla on tunne, että Suvi olisi ollut valmiina sairaanhoitajana jo useita vuosia. Häneltä voi kysyä neuvoa ja hänen työnsä laatuun voi luottaa.”

Meri Saarnikko, HUS, syöpätautien klinikan vuodeosasto.

”Meri on aina valmis jakamaan omaa osaamistaan työyhteisöön ja tätä osaamista on lyhyeen uraan nähden jo uskomattoman paljon kertynyt. Hän myös kysyy ja kyseenalaistaa rohkeasti ja toimintaa kehittävällä tavalla.  Hän hoitaa jokaista potilasta sydämellään ja pitää huolen moniammatillisen hoidon toteutumisesta. Hänellä on esimerkillinen asenne päivittäisen hoitotyön toteuttamisessa.”

Jenni Siivola, Lapin keskussairaala, toimenpidepoliklinikka (pienkirurgia ja skopiat).

”Jenni hoitaa potilaita kokonaisvaltaisesti. Hän osaa ohjata potilaan hakemaan tietoa ja hakee myös itse aktiivisesti tietoa tulevasta hoitotapahtumasta. Noudattaa kiitettävästi sekä työohjeita että oman yksikön yhdessä laatimia pelisääntöjä. Hän on koulutus- ja opiskelijamyönteinen ja antaa erittäin hyvän kuvan sairaanhoitajan työstä tuleville sairaanhoitajille. Arvostaa omaa työtään ja kunnioittaa työkavereita. Tämän hakemuksen takana koko henkilökunta.”

Tico Svart, HUS neurokirurgian tehovalvonta.

”Ticon huumorintaju ja avarakatseisuus on edistänyt työyhteisön hyvinvointia. Hän arvostaa kokeneita sairaanhoitajia, mutta ei pelkää tuoda uusia ideoita ja hyödyntää oppimaansa potilaiden parhaaksi. Hän on saanut potilailta hyvää palautetta hoitotyöstään ja positiivisesta asenteestaan. Tico pohdiskelee rohkeasti eettisesti ja henkisesti kuormittavia tilanteita. On neurokirurgisen tehopotilaan asianajaja moniammatillisessa tiimissä.”

Mishel Tatarnikova, HUS Porvoon sairaala, sisätautiosasto.

”Mishel on aina iloinen ja innokas uusia asioita kohdatessa, palvelee potilaita molemmilla kotimaisilla äidinkielillä. Ohjaa uusia työntekijöitä ja on valmis oppimaan uutta. Mishelin kanssaan on helppo tehdä töitä. Hän ottaa selvää uusista asioista ja haluaa kuulla miten asiat ovat edenneet, osallistuu rakentavaan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.”

Iina Uusipulkamo, TYKS, Turun kaupunki vanhuspalvelut.

”Iina tarttuu asioihin aktiivisesti ja vie niitä eteenpäin. Hän antaa palautetta kollegoille, ohjaa tiiminsä lähihoitajia sekä tekee isosti töitä lääkkeiden annosjakeluprojektin edistämisen suhteen. Sietää keskeneräisyyttä työssään. On positiivinen, vastuullinen ja kaikki huomioiva työkaveri. Tunnistaa roolinsa ja toimii sen mukaisesti.  Ottaa asioista selvää ja varmistaa toimivansa oikein sekä viimeisimpien suositusten ja ohjeistusten mukaisesti. Ymmärtää työssä tehtyjen valintojen vaikuttavan myös pitkällä tähtäimellä.”

Minna Vapa, Jämsän apteekki, farmaseuttisairaanhoitaja.

”Minna hyödyntää kahta toisiaan täydentävää tutkintoa.  Hän pystyy tarjoamaan moniammatillista palvelua ja laajaa neuvontaa terveysasioissa. Minna jakaa osaamistaan ahkerasti työyhteisössä ja antaa vinkkejä muulle henkilökunnalle hoidon toteuttamiseen. Hän toimii aina asiakas edellä ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Hän on sairaanhoidon ja farmasian moniosaaja. Työyhteisössä hän on korvaamaton ja erittäin hyvä työkaveri.”

Iida Vornanen, SiunSote, sisätautineurologinen osasto.

”Iidasta huokuu halu kehittää niin pieniä kuin isojakin asioita ja hän haluaa tuoda uusia sekä toimivia ratkaisuja ammattiin ja työhön. Hän kehittää omaa osaamistaan koko ajan ja jakaa omaa osaamistaan. Iida on ylpeä ammatistaan ja kannustaa alasta kiinnostuneita opiskelemaan. Hän on hyvin opiskelijamyönteinen myös työelämässä.”

  • Toivomme, että Nousevia tähtiä juhlistetaan myös paikallisesti omissa työyksiköissään. On valtavan hyvä uutinen, että meillä on heidän kaltaisiaan osaajia terveydenhuollossa. Nämä sairaanhoitajat ovat rohkeita edelläkävijöitä, he luovat toivoa koko hoitoalalle, sanoo puheenjohtaja Hahtela. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *