Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Uutuuskirja auttaa näyttöön perustuvan toiminnan vakiinnuttamisessa

uutinen

Uutuuskirja ”Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin” kertoo, kuinka näyttöön perustuva toiminta saadaan vakiinnutettua. Kirja on tarkoitettu niin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille kuin alan opiskelijoille. Kirjan ovat tehneet yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiö ja Skhole Oy.

Suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on kaivattu tietoa siitä, miten näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä voidaan vakiinnuttaa ja miten toiminnan vaikuttavuutta sekä merkitystä potilaille tulee arvioida.

– Meillä on paljon hyviä artikkeleita ja ulkomaista kirjallisuutta, mutta suomenkielistä kokoomateosta aiheesta ei ole ollut. Sille on selvä tarve, sanoo tutkimusjohtaja Arja Holopainen Hoitotyön tutkimussäätiöstä.

Ajankohtaiseksi kirjan tekee meneillään oleva sote-uudistus, sillä rakenteiden uudistamisen ohella tulee varmistaa myös palvelujen ja toiminnan laatu. Tavoitteena on tarjota paras mahdollinen hoito niin, etteivät hoitokäytännöt vaihtele perusteettomasti. Lisäksi tavoitteena on karsia kustannustehottomia ja potilaan kannalta merkityksettömiä toimintatapoja.

– Isona haasteena on näyttöön perustavien toimintamallien vakiinnuttaminen käytäntöön. Tätä varten tarvitaan näyttöön perustuvan toiminnan tulosten seurantaa ja arviointia. Kirjasta ammattilaiset saavat välineitä kehittämiselle ja pystyvät hahmottamaan oman roolinsa kehittämisen eri vaiheissa.

Kirja auttaa noudattamaan lakia

Näyttöön perustuvassa toiminnassa tutkimusnäyttö, asiakkaan tai potilaan odotukset ja toiveet, ammattilaisten asiantuntemus sekä olemassa olevat resurssit ja hoitoympäristöön liittyvä tieto yhdistetään päätöksenteossa.

Laki velvoittaa näyttöön perustuvaan toimintaan. Kirja antaa myös ohjeet siihen, kuinka lakia noudatetaan.

Johtajilla ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimivilla on näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä tärkeä rooli, joskin asia koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kirja ohjaa tarkastelemaan näyttöön perustuvaa toimintaa pitkäjänteisenä, suunnitelmallisena toimintana.

Tutkija Anne Korhonen toteaa:

– Tavoitteena on kehittää toimintaa luomalla yhtenäisiä, näyttöön perustuvia toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen ovat kustannusvaikuttavaa toimintaa hoidon ja palvelujen yhtenäistymisen ja hoitoon liittyvien haittatapahtumien vähenemisen kautta. Tämä lisää potilasturvallisuutta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!