Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Venny Snellman – tunnustuspalkinto Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen professori, THT Katri Vehviläinen-Julkuselle

uutinen

Katri Vehviläinen-Julkunen palkittiin Venny Snellman -tunnustuksella.

Sairaanhoitajien koulutussäätiö myönsi Venny Snellman -tunnustuspalkinnon julkistamisjuhlassaan Helsingissä 21.11.2023. Katri Vehviläinen-Julkunen palkittiin rohkeasta, uutta luovasta ja tuloksellisesta toiminnasta hoitotyön kehittämiseksi. Säätiön ansiomitalin saivat Riitta Suhonen ja Virpi Sulosaari.

”Yhteistyö hyvinvointialueelle ja myös laajemmin yhteistoiminta-alueelle on merkittävä mahdollisuus” sanoo Vuoden Venny tunnustuspalkinnon saanut professori Katri Vehviläinen-Julkunen. Hän on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ja erittäin tuottelias hoitotieteen tutkija. Vehviläinen-Julkusen tutkimustyö ja tiivis yhteistyö terveydenhuollon palvelujärjestelmätoimijoiden on ollut tuloksellista sekä tieteellisesti että suomalaisen terveydenhuollon, palvelujen käyttäjien, alan ammattilaisten ja opiskelijoiden hyväksi. Rohkeasta, uutta luovasta ja tuloksellisesta toiminnasta on Sairaanhoitajien koulutussäätiö myöntänyt hänelle Vuoden Venny 2023 tunnustuspalkinnon. Samalla myönnettiin kaksi ansiomitalia: professori TtT Riitta Suhoselle ja yliopettaja, tutkimusryhmävastaava TtT Virpi Sulosaarelle

Sairaanhoitajien koulutussäätiö on myöntänyt vuoden 2023 Venny Snellman –tunnustuspalkinnon Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen professori, THT Katri Vehviläinen-Julkuselle. Hän on maamme pitkäaikaisia hoitotieteen alan vaikuttajia ja kansainvälinen toimija, jonka työ on suuntautunut monipuolisesti terveydenhuollon ja hoitotyön kehittämiseen. 

Professori Vehviläinen-Julkusen työskentely on ollut monipuolista, monitasoista, pitkäjänteistä ja vaikuttavaa. Hänellä on laaja kokemus yliopisto- ja tiedehallinnollisissa tehtävissä vuodesta 1995 alkaen. Hän on toiminut hoitotieteen laitoksen johtajana, vararehtorina ja varadekaanina ja hän on johtanut Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tohtorikoulutusohjelmaa vuodesta 2010 alkaen.  Hän on ohjannut yli 60 valmistunutta tohtoria ja heistä kuusi on alan professorin tehtävissä. Tutkimuksillaan hän on edistänyt kätilö- ja hoitotyön, hoitotyön johtamisen ja alan osaajien tieteellistä perustaa. Hänellä on yli 500 tieteellistä julkaisua sekä lukuisa määrä muita kirjoituksia. Hänen kansainvälisesti tunnettuja tutkimusaiheitaan ovat äitiyshuolto ja lastenhoitotyö, palvelujärjestelmätutkimus, syöpäpotilaan hoito sekä genomiikka hoitotyössä. Vierailevana professorina hän on ollut useassa yliopistossa (mm Singaporessa ja USAssa). Hänelle on myönnetty kansainvälisenä tunnustuksena mm. Sigma-organisaation Hall of Fame-jäsenyys ja hänet on nimetty 100 vaikuttavimman hoitotyöntekijän joukkoon Euroopassa.

Vehviläinen-Julkusella on vuodesta 1996 alkaen ollut ylihoitajan sivutoimi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (nykyisin Pohjois-Savon Hyvinvointialue).  Hän on menestyksekkäästi kouluttanut hoitotyön osaajia ja toteuttanut lukuisia kehittämishankkeita ja tutkimuksia edistääkseen näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista.  Magneettisairaala-mallin edistäminen on myös ollut hänen tavoitteitaan.  Hänellä on ollut myös lukuisia yhteiskunnallisia tehtäviä toimien mm. Suomen Akatemian terveystieteiden toimikunnassa, säätiöiden hallinnossa ja asiantuntijatehtävissä eri ministeriöissä.

Vuoden ansiomitalit Turkuun ikääntyneiden hoitotyön ja palvelujärjestelmän johtamisen sekä lääkehoidon ja syöpäsairaanhoitajien osaamisen kehittäjille

Kaikella kiitoksella tehdystä työstä -ansiomitalilla palkittiin kaksi säätiön perustehtävää tukenutta ja edistänyttä hoitotieteen ja hoitotyön koulutuksen asiantuntijaa. 

TtT, professori Riitta Suhosen tutkimus- ja kehittämistyönkohteena ovat erityisesti ikääntyneiden ihmisten terveys, hoitotyö ja palvelut, hoidon yksilöllisyys sekä hoidon ja terveydenhuollon eettiset kysymykset ja palvelujärjestelmän johtaminen. Professori Suhosen vastuulla on ollut maamme ainoan gerontologiseen hoitotieteeseen kohdistuvan asiantuntijakoulutuksen opetus ja tutkimus. Tutkimus on kansainvälistä ja hän on julkaissut yli 300 tieteellistä artikkelia. Hän on toiminut useissa ikääntyneiden hoidon kehittämishankkeissa ja hänen hoidon yksilöllisyyttä arvioiva mittarinsa on laajassa kansainvälisessä käytössä.

Riitta Suhonen palkittiin Sairaanhoitajien koulutussäätiön ansiomitalilla.
  • Riitta Suhonen toteaa, että ”iäkkään ihmisen hoitotyö ja palvelut ovat erityisen merkityksellisiä juuri tässä ajassa, ja meidän on huolehdittava, että heidän oikeutensa saada tarpeenmukaisia palveluja ja hoitoa toteutuu.  Saamani tunnustus on samalla tunnustus yhteistyökumppaneiden kanssa tehdylle tutkimustyölle, siihen perustuvalle koulutukselle sekä ikääntyvien ihmisten hoitotyössä toimiville ja palveluita johtaville tahoille.”

TtT, Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja, tutkimusryhmävastaava Virpi Sulosaari työskentelee hoitotyön kliinisen urapolkujen ja siihen valmistavan koulutuksen edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti.  Hänen tutkimusten ja kehittämistyön alana ovat sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaaminen, lääkitys- ja potilasturvallisuus sekä syöpäsairaanhoitajien osaaminen ja koulutus. Sulosaari on Euroopan syöpäsairaanhoitajien (EONS) puheenjohtaja ja jäsenenä eurooppalaisissa syöpää sairastavan hoitoon ja hoitotyöhön liittyvissä asiantuntijaverkostoissa ja ryhmissä.  Hän johtaa ja on mukana useissa EU-rahoitteisissa hankkeissa, joiden ytimessä on koulutuksen kehittäminen terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät syöpää sairastavien hoidossa.

Virpi Sulosaari palkittiin Sairaanhoitajien koulutussäätiön ansiomitalilla.
  • Sulosaari sanoo, että ”hoitotyön koulutuksen kehittäminen ei tapahdu yksin. Konkreettisten muutosten ja tulosten aikaansaaminen, edellyttää hyvin pitkäjänteistä työtä ja kärsivällisyyttä.  Minulla on ollut suuri ilo työskennellä urani aikana loistavien, oman alani että muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *