Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Vuoden Venny, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon professori Kaija Saranto: Uusilla hyvinvointialueilla tarvitaan nykyistä parempaa tiedonkulkua

uutinen

Sairaanhoitajien koulutussäätiö myönsi sunnuntaina 21.11.2021 Venny Snellman –tunnustuspalkinnon Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedonhallinnan analytiikkaa ja etähoitoa kehittävälle sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon professori Kaija Sarannolle. Samalla koulutussäätiö palkitsi ansiomitaleilla yliopistonlehtori, TtT Pirjo Partasen ja opetuspäällikkö, TtT Anne-Maria Kanervan merkittävästä työstä hoitotyön ja sen johtamisen koulutuksessa.

Kaija Saranto

Sairaanhoitajien koulutussäätiö valitsee vuosittain 5000 euron Venny Snellman –tunnustuspalkinnon saajaksi henkilön, joka tunnetaan rohkeasta, uutta luovasta ja tuloksellisesta toiminnasta hoitotyön kehittämiseksi. Vuoden 2021 Venny Snellman –tunnustuspalkinnon sai sunnuntaina sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta.

Sarannon mukaan kansallisissa sairaanhoitajakyselyissä vuosina 2017 ja 2020 on käynyt ilmi, että tiedonkulku terveydenhuollon organisaatioiden sisällä koetaan hyväksi. Tilanne muuttuu, kun tiedon pitäisi liikkua potilaan mukana yli organisaatiorajojen esimerkiksi silloin, kun potilas siirtyy sairaalasta toiseen hoitoyksikköön tai kotiutetaan.

– Sujuva tiedonsiirto on potilasturvallisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Uusiin hyvinvointialueisiin valmistauduttaessa nämä tilanteet tulisi ottaa suurennuslasin alle: Kun potilas lähtee sairaalasta, mikä on se tapa, jolla potilastieto siirretään, hän kysyy.

Kyselytulosten mukaan sairaanhoitajat kokevat hallitsevansa terveydenhuollon tietojärjestelmien käytön hyvin tai erittäin hyvin. Sen sijaan viimeaikaisista uusien potilastietojärjestelmien käyttöönotoista tiedetään, että perehdyttäminen ja järjestelmien käyttöönotto eivät aina ole kohdanneet. Saranto sanoo, että sairaanhoitopiireissä on tuhansia sairaanhoitajia, ja perehdyttämisessä on haasteensa. Ne ovat edessä myös tulevilla hyvinvointialueilla, jos asiaan ei jo nyt kiinnitetä riittävästi huomiota.

– Uusien potilasjärjestelmien käyttöönotossa on paljon kehitettävää, hän sanoo.

Saranto johtaa Itä-Suomen yliopistossa tutkimusryhmiä, jotka keskittyvät tiedonhallinnan analytiikkaan, jaettuun päätöksentekoon, etähoitoon sekä potilasturvallisuuteen. Hän johtaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmia.

Syyskuussa Saranto valittiin kansainvälisen International Academy of Health Sciences Informatics (IAHSI) -akatemian presidentiksi. Akatemia toimii terveystieteiden tiedonhallinnan johtajien ja asiantuntijoiden verkostona, joka edistää alan tutkitun tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista kansainvälisesti. Sarannolla on ollut useita luottamustoimia tiedonhallinnan kansainvälisissä järjestöissä. Tällä hetkellä hän toimii Euroopan lääketieteellisen tiedonhallinnan yhdistyksen (EFMI) koulutustyöryhmän puheenjohtajana.

Vuoden ansiomitalit Kuopioon ja Satakuntaan

Sairaanhoitajien koulutussäätiö palkitsi sunnuntaina yliopistonlehtori, TtT Pirjo Partasen ja  opetuspäällikkö, TtT Anne-Maria Kanervan merkittävästä työstä hoitotyön ja sen johtamisen koulutuksessa.

Pirjo Partanen on tehnyt merkittävän elämätyön hoitotyön johtamisen opettajana, tutkijana ja kehittäjänä. Hän toimi Kuopion ja sittemmin Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen hoitotyön johtamisen opettajana ja tutkijana lähes 20 vuotta. Hän kehitti hoitotyön johtamisen koulutusta innostuneesti ja ohjasi useita pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjatutkimuksia. Partanen väitteli Kuopion yliopistossa vuonna 2002. Hänen väitöskirjansa Hoitotyön henkilöstön mitoittaminen erikoissairaanhoidossa oli aikaansa edellä ja edelleen ajankohtainen. Partanen on osallistunut useisiin kansallisiin terveydenhuollon henkilöstömitoitusta käsitteleviin työryhmiin sekä kansainvälisiin konferensseihin ja henkilöstövaihtoihin. 

Pirjo Partanen

Anne-Maria Kanerva on kehittänyt ansiokkaasti hoitotyön koulutusta ja sairaanhoitajan ammatillista työnkuvaa. Hän toimii Satakunnan ammattikorkeakoulun suomen- ja englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen opetuspäällikkönä. Kanerva kuuluu SAMKin laadunhallinnan ja opinnäytetyön kehittämisryhmiin. Hän on ammattikorkeakoulujen terveysalan verkoston jäsen. Aktiivisella toiminnalla Suomen Sairaanhoitajaliitossa Kanerva on ollut kehittämässä sairaanhoitajien koulutusta ja ammattia. Hän on toiminut muun muassa Satakunnan Sairaanhoitajien hallituksessa vuosina 2003–2009 ja puheenjohtajana vuosina 2010–2018, Suomen sairaanhoitajat ry:n hallituksessa sekä kansainvälisen sairaanhoitajaliiton (ICN) sairaanhoitajakoulutuksen valmistelukomiteassa.

Anne-Maria Kanerva, kuva: Jarin Kuvakauppa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *