Logo

Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry

Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry, verkkosivut osoitteessa http://sairaanhoitajat.fi/paijat-hame.

Postiosoite:
c/o Reiman Anne
Palmintie 7
16600  Järvelä

Anna palautetta sivun alaosan lomakkeella.


Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry hallitus 2015 – 2018 ja luottamustehtävät

Milja Pippuri, puheenjohtaja
miljapippuri@gmail.com, 050 357 5902

Irma Lamppu, varapuheenjohtaja
irma.lamppu@lahti.fi, 044 4163955

Pirjo Lehtomäki, jäsen
pirjo.lehtomaki@phsotey.fi, 044 4406145

Tiina Kinnunen, jäsen
tinasotilas@hotmail.com

Hellevi Järvinen, jäsen
hellevi.jarvinen@phsotey.fi, 044 7297630

Hely Pammo, jäsen
hely.pammo@lahti.fi, 050 3987571

Anne Reiman, jäsen
anne.reiman@phsotey.fi, 044 7195525

Tuula-Anneli Siren, jäsen
tuula-anneli.siren@oivappk.fi

Katri Loipponen, tiedottaja
katri.loipponen@hotmail.fi

Riitta Aalto, varajäsen
riitta.aalto@phnet.fi

Anne Härkönen, varajäsen 4.4.2016 saakka
anne.harkonen@lahti.fi, 044 4162685

Ari Kärkkäinen, varajäsen 4.4.2016 alkaen

Maarin Palm, varajäsen
maarin.palm@gmail.com

Anu Poikala, varajäsen
anu.poikala@lahti.fi

Taina Rämö, varajäsen
taina.ramo@phsotey.fi

Pirjo Mänttäri, varajäsen
pirjo.manttari@phnet.fi


Työryhmät

Akuutin hoitotyön työryhmä
Tavoitteena on sairaanhoitajien ammattitaidon lisääminen akuutissa hoitotyössä sekä akuuttiin hoitoon liittyvien auttamismenetelmien kehittäminen ja tutkimuksen edistäminen. Ryhmää vetää Tuula Valtonen.

Geriatrisen hoitotyön työryhmä
Tavoitteena on kokoontua keskustelemaan ja vaihtamaan mielipiteitä geriatrisesta hoitotyöstä sekä suunnittelemaan tarvittavia koulutuksia ja erilaisia tapahtumia.Ryhmää vetää Sirkku Klemetti, 050 587 6889.

Johtamisen työryhmä
Tavoitteena on verkostoitua sekä vahvistaa asiantuntijuutta ja johtamista ja järjestää johtamiseen liittyviä tapahtumia. Ryhmää vetää Soili Viitaniemi, soili.viitaniemi@phsotey.fi.

Kansainväliset sairaanhoitajat
Toiminnan tavoitteena on koota yhteen kansainvälisyydestä kiinnostuneet sairaanhoitajat. Ryhmää vetää Tuula Manselius,  050 444 5576, tuula.manselius@phsotey.fi.

Seniorisairaanhoitajat
Tukevat osaltaan toistensa työelämän jälkeistä hyvää elämää, hyviä ihmissuhteita, vireyttä ja virkistystä. Tapaamme joka kuukauden 1. keskiviikko klo 13.00 (ei kesä-elokuu) yhdistyksemme tiloissa Lahdessa osoitteessa Hämeenkatu 16 A 4. Toimintaa vetää Terttu Franssila, 040 703 3643, terttu.franssila0@saunalahti.fi.

Suomen Sairaanhoitajien Kristillinen Seura /Lahden alaosasto
Ryhmän tarkoituksena on keskustella hoitajien työssä esiintulevista eettisistä kysymyksistä kristilliseltä pohjalta. Ryhmää vetää Eila Kunnas, (03) 752 3263, 046 621 9984.

Hoitotyön työryhmä
Tehtävänä on sairaanhoitajan ammattitaidon ylläpitäminen ja lisääminen potilaskeskeisessä hoitotyössä yksilövastuisen hoitotyön avulla. Ryhmää vetää Tuula Lemmetty: tuula.lemmetty@lahti.fi.

Opiskelijatyöryhmä
Opiskelijatyön tavoitteena on tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua ja ammattikuntaan sitoutumista koulutuksen aikana. Opiskelijatyöstä vastaavat Hely Pammo, hely.pammo@lahti.fi, Anne Kangas, anne.kangas@lahti.fi, Kaija Julkunen, kaija.julkunen@mediverkko.fi ja Matleena Takaluoma, matleena.takaluoma@lamk.fi.

Päihde- ja mielenterveyshoitotyön työryhmä
Työryhmän tarkoituksena on kaikkien mielenterveys- ja päihdehoitotyötä tekevien sairaanhoitajien ammattitaidon ja yhteistyön kehittäminen, sekä osaamisen vahvistaminen. Ryhmällä on blogi nimeltä Pullon suusta. Ryhmää vetää Ari Kärkkäinen, phverkosto@gmail.com, 050 407 3170.


Anna palautetta Päijät-Hämeen sairaanhoitajille