Tutkiva Hoitotyö

Tutkiva Hoitotyö -lehti välittää tutkittua tietoa, jota voidaan hyödyntää hoitotyön, koulutuksen ja johtamisen kehittämiseksi. Sen keskeisenä tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa toimintaa.

Tarjoa artikkelisi lehdelle julkaistavaksi. Tutkiva Hoitotyö -lehti on erityisesti käytännön hoitotyötä palveleva tiedelehti. Lehdessä julkaistaan pääsääntöisesti empiirisiä tutkimuksia ja systemoituja kirjallisuuskatsauksia. Mielenkiinnon kohteena ovat etenkin hoitotyön kehittäminen, hoitotyön interventiot ja niiden vaikuttavuuden arviointi.

Lisäksi lehdessä julkaistaan puheenvuoroja, joissa otetaan kantaa johonkin ajankohtaiseen kysymykseen tutkimuksessa tai käytännössä.Keskeisenä tavoitteena on edistää tutkitun tiedon saatavuutta ja välittää parhaita käytäntöjä ja tutkimusideoita hoitotyön, koulutuksen ja johtamisen kehittämiseksi.

Lehdelle tarjotuista artikkeleista pyydetään vähintään kaksi asiantuntijalausuntoa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimusprosessin vaiheisiin, joiden tulee täyttää tieteelliselle artikkelille asetetut vaatimukset. Tutkimusmenetelmien hallinnan lisäksi arvioidaan myös oikeakielisyys.

Tutkiva Hoitotyö on EVO-pisteisiin oikeuttava julkaisu.

Lue lisää ja tarkempia ohjeita artikkelin kirjoittamisesta.