Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Mihin sairaanhoitaja tarvitsee tunnetaitoja?

Suomen Sairaanhoitajien asiantuntija, väitöskirjatutkija Anne Pienimaan ensimmäinen tunnetaitoja käsittelevä blogi julkaistiin 11.7. Tässä blogissaan Pienimaa pohtii muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon työympäristöjen tunnekuormittavuutta ja tunnetaitojen merkitystä.

Anne Pienimaa puhuu tunnetaidoista myös Sairaanhoitajapäivillä 22.9.

Tunnetaidoilla tarkoitetaan erilaisia taitoja toimia omien ja muiden tunteiden kanssa. Näitä ovat muun muassa omien ja muiden tunteiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen sekä tunteiden ilmaisu ja hallinta sekä tunteiden käyttö erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Nämä taidot ovat tärkeitä kaikenlaisissa vuorovaikutustilanteissa, mutta erityisesti terveysalalla, missä iso ja tärkeä osa työtä ja siinä onnistumista on vuorovaikutuksessa ja sen toteutumisessa. Luottamuksellista hoitosuhdetta ei synny, jos potilas ei tunne oloaan turvalliseksi. Laadukkaaseen hoitoon kuuluu potilaan hyvä kohtaaminen ja onnistunut vuorovaikutus.

Terveydenhuollon työympäristöt ovat erityisen tunnekuormittavia. Kuolevan tai vakavasti sairaan potilaan ja tämän läheisten kohtaaminen aiheuttaa tunteita myös tilanteessa mukana olevalle sairaanhoitajalle, jonka kuitenkin pitää pystyä hoitamaan vaikea tilanne ammatillisesti tunteistaan huolimatta. Sairaanhoitaja tarvitsee tunnetaitoja varmistaakseen laadukkaan ja hyvän potilaan hoidon ja huolehtiakseen omasta jaksamisestaan.

Oman jaksamisen kannalta on tärkeää tunnistaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa syntyneet tunteet, ymmärtää mistä ne johtuvat ja ennen kaikkea vielä hyväksyä ja käsitellä nämä heränneet tunteet, jotta ne eivät jää painamaan mieltä ja kuormita. Tunteiden käsittely on tärkeää myös potilaiden näkökulmasta. Voimakkaat tunteet pitäisi pystyä käsittelemään ennen seuraavaa potilaskohtaamista, jotta ne eivät vaikuta seuraavan potilaan kohtaamiseen ja hoitoon. Kuitenkin potilaan kohtaamisten välissä saattaa olla vain hetki, joten tämä vaatii taitoa.

Paljon puhutaan sairaanhoitajien henkisestä uupumuksesta ja eettisestä kuormituksesta työssä, kun omaa työtään ei pysty tekemään niin hyvin, kuin itse haluaisi. Tällainen tilanne herättää sairaanhoitajassa erilaisia tunteita, kuten pettymyksen tai riittämättömyyden tunteita. Jos näitä ei käsittele, niin siitä syntyy kuormitusta, joka saattaa pahimmillaan johtaa uupumukseen ja/tai alan vaihtoon. Tästä syystä tunnetaidot ovat oleellisia. Tutkimusten mukaan hyvät tunnetaidot vähentävät stressiä ja parantavat hyvinvointia.

Työnantaja voi tukea ja lisätä sairaanhoitajien mahdollisuuksia tunteiden käsittelyyn. Työyhteisöissä pitäisi olla tilaa sille, että omia tunteitaan voi käsitellä turvallisesti ja luottamuksellisesti. Tällaisia keinoja voisi olla mm. työnohjaus, jos se vain olisi kaikille käytettävissä. Lisäksi mahdollisuus tilanteiden purkuun, jossa huomioidaan myös tunteet ja on mahdollista käsitellä niin omia tunteita, kuin myös koko tilannetta tunteiden näkökulmasta voisi olla erittäin hyödyllistä myös tapauksissa, jotka eivät ole niin järkyttäviä tai stressaavia, kuten jokin kriisi, mutta ovat kuormittaneet tunnetasolla.

Meillä jokaisella on myös omia tapojamme käsitellä asioita ja purkaa stressiä. Näin on myös tunteiden käsittelyn kanssa. Jollekin auttaa liikunta ja jollekin toiselle taas tunteista puhuminen. Oikeaa tai väärä tapaa ei ole, mutta on hyödyllistä löytää itselleen sopiva tapa käsitellä myös tunteita ja tunnereaktioita. Tämä käsittely myös lisää taitoja ja valmiuksia liittyen tunteisiin, niiden tunnistamiseen ja tunnereagointiin.

Lue Pienimaan aiempi blogi tunnetaidoista.